Aktualności

Rekrutacja na 2 terminy szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopień

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w dwóch bezpłatnych szkoleniach pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień” – II stopień. Celem szkolenia jest podniesienie praktycznych kompetencji zawodowych osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły I stopień szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz.,...
Czytaj więcej

Konkurs plastyczny

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie plastycznym o tematyce profilaktycznej „Rozwój bez nawyków” – profilaktyka nadużywania nowych technologii. Jest to konkurs plastyczny na najciekawszy plakat. Konkurs skierowany jest do uczniów otwockich szkół średnich. Warunki udziału: - praca powinna być przygotowana indywidualnie, opatrzona metryczką (imię i nazwisko, szkoła i klasa). - praca płaska w formacie A4 lub A3, - technika wykonania - dowolna, -...
Czytaj więcej

Projekt profilaktyczny „Dorośli dzieciom”

18 lutego 2019 r. Fundacja Konstruktywnego Rozwoju we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej realizowała w Teatrze Miejskim w Otwocku projekt profilaktyczny. Projekt był częścią Kampanii Społecznej  „Dorośli Dzieciom” Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii. Na projekt zostali zaproszeni uczniowie otwockich szkół oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się profilaktyką wśród młodzieży – pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, przedstawiciele Urzędu Miasta. W ramach projektu uczestnicy obejrzeli filmy zrealizowane...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – nabór zakończony

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” jest  podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką  w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży. Program Szkolenie obejmuje 100 godz. realizowanych...
Czytaj więcej

Projekt profilaktyczny „Rozwój bez nawyków” w Teatrze Miejskim w Otwocku

20 grudnia 2018 r. w Amatorskim Teatr Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku odbył się projekt profilaktyczny „Rozwój bez nawyków” przygotowany przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju. Wydarzenie rozpoczęło się prezentacją poświęconą działalności Fundacji w obszarze profilaktyki uzależnień zaprezentowaną przez Prezesa Zarządu Fundacji - Zbigniewa Michalczyka. Wolontariusze i podopieczni Fundacji przygotowali przedstawienie teatralne „Rozwój bez nawyków”, część oficjalna zakończyła się akcentem wokalno-literackim w wykonaniu wolontariuszy i osób zaprzyjaźnionych...
Czytaj więcej