2019 r.

Działania profilaktyczne

Realizacja programu Placówki Profilaktycznej dla mieszkańców Otwocka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, praca z rodzinami dotkniętymi trudnościami uzależnień i przemocy, szkolenia dla profesjonalistów i organizacja wolontariatu. W 2019 r. z różnych form wsparcia skorzystało ponad 800 osób.

Rozwój bez nawyków – projekt z obszaru profilaktyki selektywnej (profilaktyka uzależnień behawioralnych) skierowany do młodzieży i ich rodziców/opiekunów (Liczba uczestników projektu w 2019 r. – 48 osób). Jak w poprzednich latach, jednym z działań projekcie, oprócz warsztatów dla młodzieży i rodziców oraz indywidualnego wsparcia, są warsztaty teatralne. Ich zwieńczenie to przedstawienie teatralne „Rozwój bez nawyków” prezentowane szerokiej publiczności. W 2019 r. przedstawienie prezentowane było dwukrotnie w czerwcu 2019 r. w Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku oraz w grudniu 2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. Na przedstawienia zapraszani są uczniowie otwockich szkół podstawowych i średnich oraz pracownicy instytucji pomocowych z Otwocka.

Projekty plastyczne
W Placówce raz w miesiącu organizowane są projekty plastyczne dla całych rodzin – „Wiosenne trele”, „Wielkanocne ozdoby”, Warsztaty z wikliną, Pożegnanie lata, Konkurs na kartkę świąteczną. Uczestnicy mogą wyrazić się artystycznie, wykorzystując różne techniki. W organizacji zajęć pomagają wolontariusze.

Projekt profilaktyczny „Dorośli dzieciom”

W lutym 2019 r. Fundacja Konstruktywnego Rozwoju we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej realizowała w Teatrze Miejskim w Otwocku projekt profilaktyczny. Projekt był częścią Kampanii Społecznej „Dorośli Dzieciom” Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii.

Na projekt zostali zaproszeni uczniowie otwockich szkół oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się profilaktyką wśród młodzieży – pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, przedstawiciele Urzędu Miasta.

Działania wolontariuszy

Akcje charytatywne
Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy
Wolontariusze pomagali przy organizacji koncertu zespołu ” Raz, Dwa, Trzy”, z którego dochód przeznaczony został na wsparcie Domowego Hospicjum  Dziecięcego Promyczek w Otwocku.
Zdobienie pierników dla Promyczka
Wolontariusze z Fundacji Konstruktywnego Rozwoju  zaangażowali się w zdobienie pierników, z których dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na wsparcie  Domowego  Hospicjum dla Dzieci ” Promyczek”.

Odrabianie lekcji
Wolontariusze  odrabiają lekcję oraz zajmują się dziećmi wymyślając dla nich kreatywne  zajęcia

Udział w lokalnych imprezach
Piknik rodzinny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Otwocku.
Wolontariusze promowali idee wolontariatu w trakcie pikniku  rodzinnego  organizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Otwocku. 

Festiwal „Wolni od zła”
Pracownicy i wolontariusze Fundacji Konstruktywnego Rozwoju zaangażowali się w pomoc przy organizacji 10 Jubileuszowego Festiwalu im. Marka Kotańskiego „Wolni od zła” w dniu 29 sierpnia 2019 r. Festiwal organizowany był przez Stowarzyszenie „Dom Muzyki” i Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu na terenie OKS w Otwocku. Dochód z imprezy przeznaczony był na dokończenie budowy Domu Muzyki – Integracyjnego Domu Pracy Twórczej we wsi Ruda, niedaleko Mińska Mazowieckiego.

Szkolenia

Edukator Profilaktyki Uzależnień I i II stopnia
Fundacja zrealizowała na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej trzy 100-godzinne szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia oraz dwa 100-godzinne szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia. Szkolenie skierowane było do osób, które zajmują się działalnością pomocową na terenie województwa mazowieckiego w strukturach oświaty, pomocy społecznej, służb mundurowych, sądownictwa, organizacji pozarządowych i inne oraz chcące podnieść własne kompetencje w pracy z młodzieżą w obszarze uzależnień. Łączna liczba uczestników – 146 osób.

Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych
W oparciu o umowę z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostało zrealizowane szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych. Szkolenie skierowane było do profilaktyków pracujących z młodzieżą z terenu całego kraju. Liczba uczestników – 15 osób.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design