SPECJALIŚCI

Zbigniew Michalczyk

 

Mgr psychologii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU. Od 1997r. praca kliniczna i terapeutyczna w obszarze podwójnej diagnozy, uzależnień oraz terapia rodzin. Od 2000r. praca dydaktyczna w obszarze pomocy psychologicznej, okresu adolescencji oraz profilaktyki i terapii uzależnień, a od 2013r. superwizor placówek i zespołów terapeutycznych.

Autor książek i artykułów zajmujących się tematyką uzależnień i okresem dorastania.

W Fundacji prowadzi konsultacje, terapie rodzin, grupy dla rodziców, realizacja szkoleń i superwizji  oraz opieka merytoryczna programów.

Dzień przyjęć: środa

Katarzyna Weterle Smolińska

Dr n. med. Lekarz medycyny, Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2004 praca kliniczna, ukończone kursy w zakresie  „Psychoterapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży”, „Psychoterapii dzieci i młodzieży”,  „Terapii rodzin”. Ma bogaty staż w pracy z młodzieżą z problemem uzależnienia i podwójną diagnozą, od 2012 roku pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Od 2013 roku pełni rolę lekarza diagnozującego oraz konsultującego dzieci ze spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych, a od 2020 roku sprawuje funkcję Koordynatora Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

W Fundacji prowadzi konsultacje w zakresie psychopatologii dzieci i młodzieży, diagnozę zaburzeń psychicznych i rozwojowych.

Dzień przyjęć: Wtorek

Magdalena Grabowska

Mgr psychologii, psychoterapeutka w procesie certyfikacji w nurcie integracyjnym. Doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej. Pracuje z dziećmi od 3 roku życia, młodzieżą i osobami dorosłymi, prowadząc psychoterapię indywidualną, konsultacje dla rodziców i treningi umiejętności społecznych.

W Fundacji prowadzi konsultacje oraz psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dni przyjęć: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek

Karol Maksymiuk

 

 

Terapeuta uzależnień od 2015 roku. Specjalista w pracy z młodzieżą. Od ponad sześciu lat pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. W pracy z osobami uzależnionymi uważa, że najważniejszy czynnik leczący to dawanie nadziei, oraz zarażanie pasją życia.

Dzień przyjęć: poniedziałek

 

Monika Chrupek

Psycholog, psychoterapeuta, specjalistka psychoterapii uzależnień, pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej
Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku oraz prowadzi prywatną praktykę.
Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych oraz młodzieży od 15 roku życia.
jak i osób, które zmagają się z trudnościami wychowawczymi lub podejrzewają,
że ich dzieci mają problem z substancjami psychoaktywnymi.
Obecnie kształci się w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, gdzie
realizuje szkolenie z zakresu psychoterapii w podejściu integracyjnym.
Ukończyła wielu kursów i szkoleń, m.in.: szkolenie z zakresu mediacji, szkolenie z mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego, szkolenie dla realizatorów programu terapii dla osób uzależnionych od kannabinoidów CANDIS, szkolenie dla realizatorów programu FRED GOES NET – programu wczesnej interwencji
dla młodzieży eksperymentującej lub używającej szkodliwie substancji psychoaktywnych i doświadczającej związanych z tym problemów, szkolenie Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą oraz szkolenie Praca z traumatycznymi doświadczeniami w terapii osób uzależnionych.

W Fundacji prowadzi grupę Edukacyjno-Warsztatową dla Rodziców.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design