SPECJALIŚCI

Zbigniew Michalczyk

 

Mgr psychologii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU. Od 1997r. praca kliniczna i terapeutyczna w obszarze podwójnej diagnozy, uzależnień oraz terapia rodzin. Od 2000r. praca dydaktyczna w obszarze pomocy psychologicznej, okresu adolescencji oraz profilaktyki i terapii uzależnień, a od 2013r. superwizor placówek i zespołów terapeutycznych.

Autor książek i artykułów zajmujących się tematyką uzależnień i okresem dorastania.

W Fundacji prowadzi konsultacje, terapie rodzin, grupy dla rodziców, realizacja szkoleń i superwizji  oraz opieka merytoryczna programów.

Dzień przyjęć: środa

Kontakt: 572 635 591

Magdalena Grabowska

Mgr psychologii, psychoterapeutka w procesie certyfikacji w nurcie integracyjnym. Doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej. Pracuje z dziećmi od 3 roku życia, młodzieżą i osobami dorosłymi, prowadząc psychoterapię indywidualną, konsultacje dla rodziców i treningi umiejętności społecznych.

W Fundacji prowadzi konsultacje oraz psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dni przyjęć: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek

Kontakt: magdalena.grabowska130@gmail.com


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design