PORADNIA PSYCHOTERAPII

Oferujemy konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i psychoterapię dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin. Prowadzimy również psychoterapię dzieci i młodzieży używającej lub uzależnionej od substancji psychoaktywnych, a także dla ich rodziców.

GRUPA ROZWOJU I SUPERWIZJI

Grupa skierowana do osób zawodowo zajmujących się pomocą drugiemu człowiekowi, pracujących w oświacie, pomocy społecznej, służbie zdrowia, sądownictwie, organizacjach pozarządowych, prywatnych gabinetach  i chcących podnieść własne kompetencje w obszarze osobistym i zawodowym w pracy z drugim człowiekiem. 

 Cele i obszary rozwoju:
– określenie indywidualnego profilu zasobów i obszarów do rozwoju,
– wzmocnienie zasobów i korekta obszarów do rozwoju poprzez: informacje zwrotne od uczestników i prowadzącego, dokonanie autoanalizy własnej historii życia (wpływu ważnych wydarzeń i znaczących osób na obecne funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne), superwizja własnej pracy z klientem i pracy w zespole, korekcyjne doświadczenia poprzez aktywny udział w ćwiczeniach, trening relacji w grupie, utrwalanie zmian.

GRUPA DLA RODZICÓW

Grupa edukacyjno-warsztatowa dla rodziców dzieci eksperymentującej lub zażywającej substancji psychoaktywnych.

Spotkania dotyczą takich tematów jak:
– dlaczego nastolatki biorą?
– uzależnienie jako choroba – jak pomagać i leczyć?
– porozumienie i relacja z dzieckiem – na co mam wpływ?
– wsparcie osoby uzależnionej w procesie zdrowienia
– moje granice i asertywność – jak szanować siebie i innych?
– podstawy skutecznej komunikacji: bariery komunikacyjne


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design