MŁODZIEŻ A UZALEŻNIENIE

Program szkolenia – Młodzież, a uzależnienie – diagnoza, motywacja, terapia

Czas trwania szkolenia:
Jedno szkolenie 20 godzin dydaktycznych w okresie dwóch dni.

Odbiorcy szkolenia:
Osoby zawodowo zajmujące się pomocą, pracujące w oświacie, pomocy społecznej, sądownictwa, organizacji pozarządowych itp., chcących podnieść własne kompetencji w obszarze uzależnień i pracy z młodzieżą. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia jedna grupa nie może liczyć więcej niż 20 osób.

Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne na płycie DVD oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy i rozumienie powodów eksperymentowania i rozwoju uzależnienia młodzieży od substancji psychoaktywnych.

Konfrontacja wiedzy i przekonań na temat uzależnień ze standardami klinicznymi i rekomendacjami WHO.

Podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych w pracy z młodzieżą zagrożoną i uzależnioną od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinami.

Program szkolenia:

  1. Ideologie i przekonania na temat uzależnień, a standardy kliniczne i WHO.
  2. Powody eksperymentowania i przyczyny rozwoju uzależnienia wśród młodzieży.
  3. Substancje psychoaktywne i epidemiologia.
  4. Diagnoza uzależnienia i współistniejących zaburzeń psychicznych u adolescentów.
  5. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna w podjęciu terapii.
  6. Profilaktyka i interwencja oraz terapia uzależnień.
  7. Pierwszy kontakt z adolescentem zażywającym SPA i jego rodziną.
  8. Postępowanie terapeutyczne w przypadku adolescentów zażywających SPA i ich rodziną.
  9. Kompetencje placówek oświatowych i pomocowych, a placówek uzależnień.
  10. Superwizja pracy własnej jako standard w pracy pomocowej.

Forma zajęć:
Metody warsztatowe i ćwiczenie praktycznych umiejętności, filmy video, mini  wykłady z prezentacją multimedialną. Prowadzący będzie odwoływał się do przypadków klinicznych i wieloletniego doświadczenia w pracy z adolescentami i ich rodzinami.

Koszt szkolenia:
Całkowity koszt to 3.000 zł. brutto dla jednej grupy.

Osoba prowadząca:
Zbigniew Michalczyk – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KBdsPN. Od 1997r. praca kliniczna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz psychoterapia młodzieży, dorosłych i rodzin. Od 2000r. praca dydaktyczna w obszarze pomocy psychologicznej, okresu adolescencji oraz profilaktyki i terapii uzależnień, a od 2013r. superwizor placówek i zespołów terapeutycznych. Od 2007r. Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku.

Autor i realizator programu szkoleniowego Edukator Profilaktyki Uzależnień w ramach współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie i Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Autor książek i artykułów zajmujących się tematyką uzależnień i okresem dorastania min: „Terapia Młodzieży w Ośrodku Podwójnej Diagnozy”, „Zażywanie Substancji Psychoaktywnych w Okresie Dorastania”.

Kontakt:
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju – Edyta Borkowska

tel. (22) 7797098

e-mail: fundacja@konstruktywny.eu


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design