Aktualności

Zaproszenie na II Konferencję pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju prowadząca Placówkę Profilaktyczną w Otwocku przy ul. Czaplickiego 7 zaprasza na bezpłatną II Konferencję pt. „Linia Otwocka - Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” Termin: 6 grudnia 2021r.  w godz. 10.00 - 15.00 Miejsce: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku Konferencja jest realizowana w formie hybrydowej – jest możliwość uczestnictwa w formie zdalnej. Konferencja jest współfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia reprezentowane...
Czytaj więcej

REKRUTACJA NA II SZKOLENIE PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Szkolenie skierowane jest do osób posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień lub posiadających status osoby uczestniczącej w szkoleniu w przedmiocie uzależnień. Głównym celem szkolenia jest...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży. Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Szkolenie skierowane jest do osób posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie „EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH”.

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym  szkoleniu „EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH”. Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Szkolenie skierowane jest do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży - m.in. psychologów,...
Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu Rozwój bez nawyków

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza młodzież i rodziców do udziału w bezpłatnym projekcie ,,Rozwój bez nawyków” Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat, która ma trudności z  używaniem nowoczesnych urządzeń i technologii (np. komputery, tablety, telefony komórkowe, Internet) oraz rodziców / członków rodzin Termin realizacji: czerwiec - grudzień 2021 r.   Co oferujemy? warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży, warsztaty umiejętności psychospołecznych i wychowawczych dla...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie „EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH”.

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym  szkoleniu „EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH”. Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką uzależnień w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży z wykorzystaniem metod, których skuteczność została potwierdzona empirycznie. Szkolenie skierowane jest do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży - m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach...
Czytaj więcej

STREETWORKING

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku realizuje projekt STREETWORKING - PRACA NA ULICY Z OSOBAMI BEZDOMNYMI Jeśli wiesz o osobach żyjących na ulicy, w pustostanach, altanach - skontaktuj się z nami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku Otwock, ul. Sosnowa 4 Tel: 22 779 36 32 Fundacja Konstruktywnego Rozwoju jako partner w projekcie świadczy dla osób bezdomnych pomoc psychologa i specjalisty terapii uzależnień. Otwock, ul. Czaplickiego 7...
Czytaj więcej