Aktualności

Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół publicznych w zakresie rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży. Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju. Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób. Forma i liczba...
Czytaj więcej

Grupa dla rodziców dzieci z trudnościami uzależnień

Start: 2 lutego 2024 r. Cele grupy: nabycie nowych kompetencji w postepowaniu z dzieckiem używającym substancji chemicznych (alkohol, narkotyki) i uzależnionym od nowoczesnych technologii (komputer, telefon); lepsze radzenie sobie z emocjami w relacji z dzieckiem; poznanie swoich silnych stron i zasobów do wykorzystania w budowaniu relacji z dzieckiem; zdobycie wiedzy i rozumienia co dzieje się z dzieckiem w okresie dorastania; wsparcie i wymiana doświadczeń innych...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju. Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół publicznych w zakresie rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży. Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób. Forma i liczba godzin zajęć: 1. warsztaty -...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży II szkolenie

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy  z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej . Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 100-godzinne...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy  z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 100-godzinne szkolenie...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu pt. "Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży". Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej . Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze terapii...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”. Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej . Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą...
Czytaj więcej

Grupa dla młodzieży w wieku 16-20 lat

Grupa dla młodzieży w wieku 16-20 lat to grupa rozwojowa dla 12 osób, skierowana do tych, którzy chcą poznać siebie i rozwijać swoje umiejętności społeczne. Każde spotkanie to inny temat wspólnej pracy. Grupa obejmuje 12 spotkań po 2/3 h. Termin: kwiecień - czerwiec. Osoba prowadząca: Krystyna Motyka  Zajęcia będą obejmować następujące tematy: - praca nad zasobami, - pokonywanie własnych obaw i ograniczeń, - określanie i...
Czytaj więcej