Aktualności

Dialog Motywujący w profilaktyce uzależnień

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym Szkoleniu Dialog Motywujący w profilaktyce uzależnień. Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na zlecenie Miasta Siedlce. Miejsce szkolenia: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, ul. Sokołowska 37. Szkolenie kierowane jest do pracowników oświatowych i instytucji pomocowych z Siedlec - nauczycieli, pedagogów, specjalistów, MKRPA, pracowników socjalnych, policji. Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności osób pracujących z dziećmi, młodzieżą...
Czytaj więcej

Grupa dla młodzieży w wieku 16-20 lat

Grupa dla młodzieży w wieku 16-20 lat to grupa rozwojowa dla 12 osób, skierowana do tych, którzy chcą poznać siebie i rozwijać swoje umiejętności społeczne. Każde spotkanie to inny temat wspólnej pracy. Grupa obejmuje 12 spotkań po 2/3 h. Termin: kwiecień - czerwiec. Osoba prowadząca: Krystyna Motyka  Zajęcia będą obejmować następujące tematy: - praca nad zasobami, - pokonywanie własnych obaw i ograniczeń, - określanie i...
Czytaj więcej

Bezpłatne Szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na zlecenie Miasta Siedlce. Głównym celem szkolenia jest kontynuacja podnoszenia kompetencji i podniesienie wiedzy osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień z terenu Siedlec.   Miejsce szkolenia: 1. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, ul. Sokołowska 37 2. Ośrodek Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku ul. Kochanowskiego 27/19 3. Dom...
Czytaj więcej

Grupa Rozwoju i Superwizji

GRUPA ROZWOJU I SUPERWIZJI Grupa skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się pomocą drugiemu człowiekowi, pracujących w oświacie, pomocy społecznej, służbie zdrowia, sądownictwie, organizacjach pozarządowych, prywatnych gabinetach  i chcących podnieść własne kompetencje w obszarze osobistym i zawodowym w pracy z drugim człowiekiem. Grupa będzie liczyła 6-9 osób, jednak w jednej grupie nie może być więcej niż 1 osoba z tego samego miejsca pracy. Rozpoczęcie: 24...
Czytaj więcej

Rekrutacja na 2 szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia 2-Szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu   pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia”. Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest pogłębienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień II stopnia....
Czytaj więcej

Rekrutacja na 1 szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia 1-Szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu   pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia”. Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest pogłębienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień II stopnia....
Czytaj więcej

Rekrutacja na 2 szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych 2-Szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu   pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”. Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w tym zakresie. Szkolenie składa się z 4...
Czytaj więcej

Rekrutacja na 1 szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych 1-Szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu   pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”. Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w tym zakresie. Szkolenie składa się z 4...
Czytaj więcej