Aktualności

Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju. Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół publicznych w zakresie rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży. Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób. Forma i liczba godzin zajęć: 1. warsztaty -...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży II szkolenie

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy  z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej . Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 100-godzinne...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy  z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 100-godzinne szkolenie...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu pt. "Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży". Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej . Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze terapii...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”. Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej . Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą...
Czytaj więcej

Grupa dla młodzieży w wieku 16-20 lat

Grupa dla młodzieży w wieku 16-20 lat to grupa rozwojowa dla 12 osób, skierowana do tych, którzy chcą poznać siebie i rozwijać swoje umiejętności społeczne. Każde spotkanie to inny temat wspólnej pracy. Grupa obejmuje 12 spotkań po 2/3 h. Termin: kwiecień - czerwiec. Osoba prowadząca: Krystyna Motyka  Zajęcia będą obejmować następujące tematy: - praca nad zasobami, - pokonywanie własnych obaw i ograniczeń, - określanie i...
Czytaj więcej

Grupa Rozwoju i Superwizji

GRUPA ROZWOJU I SUPERWIZJI Grupa skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się pomocą drugiemu człowiekowi, pracujących w oświacie, pomocy społecznej, służbie zdrowia, sądownictwie, organizacjach pozarządowych, prywatnych gabinetach  i chcących podnieść własne kompetencje w obszarze osobistym i zawodowym w pracy z drugim człowiekiem. Grupa będzie liczyła 6-9 osób, jednak w jednej grupie nie może być więcej niż 1 osoba z tego samego miejsca pracy. Rozpoczęcie: 24...
Czytaj więcej