Szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia

Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień.

Szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia

Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest pogłębienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień II stopnia.

Szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w tym zakresie.

Przedstawienie dla przedszkolaków

Wolontariusze z Fundacji Konstruktywnego Rozwoju  odwiedzili Przedszkole  Nr 17 W Otwocku i zaprezentowali przedstawienie dla dzieci.

Promowali czytanie i ruch  jako możliwość spędzania czasu w sposób aktywnym i ciekawy bez telefonów czy gier komputerowych. Wszyscy fantastycznie się bawili; słuchając, tańcząc i śpiewając. Wolontariusze obiecali dzieciom, że w niedługim czasie odwiedzą przedszkole z nowy repertuarem.

Ośrodek Profilaktyczny w Otwocku 2013-2022


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design