KADRA

Edyta Borkowska

Mgr polityki społecznej, certyfikat edukator profilaktyki uzależnień. Ukończyła szkolenie w zakresie konstruowania lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania gospodarką społeczną oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej.

Od 2008r. koordynator programów pomocowych dla osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie.

W Fundacji  koordynator realizowanych projektów i poradnictwo z zakresu pomocy społecznej.

Krystyna Motyka Parzych

Mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta poznawczo – behawioralny. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz Studia Podyplomowe w zakresie terapii przez sztukę w edukacji. Szkolenia w zakresie organizacji i koordynacji wolontariatu.

Od 2005r. praca z wolontariuszami jako organizator i koordynator pracy wolontariuszy.

Od 2007r.  praca terapeutyczna z młodzieżą i ich rodzinami w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień.

W Fundacji organizacja i prowadzenie wolontariatu, realizacja projektów socjoterapeutycznych i integracyjnych, prowadzenie terapii i szkoleń.

Ewa Michalczyk

Mgr pedagogiki specjalnej, terapeuta pedagog, terapeuta eeg biofeedback, edukator profilaktyki uzależnień, certyfikat dydaktyka kompetencji psychospołecznych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie sztuka – plastyka, nauczyciel mianowany.

Od 2004r. praca korekcyjna i dydaktyczna z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi i psychicznymi oraz realizacja programów profilaktyki uzależnień i terapii biofeedback.

W Fundacji praca korekcyjna i terapia pedagogiczna z dziećmi oraz realizacja projektów socjoterapeutycznych i integracyjnych.

Anna Rasińska

Licencjat w zakresie pedagogiki, obecnie w trakcie studiów magisterskich. Certyfikat Edukatora Profilaktyki Uzależnień I i II st. Realizator i edukator „Teatr Forum”, ukończone szkolenia w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy i ich rodzinami. Od dwóch lat praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

W Fundacji prowadzenie zajęć teatralnych i grup rozwojowych dla młodzieży.

Monika Piasecka

Mgr językoznawstwa i informacji naukowej, arteterapeutka, terapeutka TSR – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwjązaniach, w procesie szkolenia – Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie, ukończone dwuletnie podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego.

W Fundacji prowadzenie konsultacji, psychoterapii, grup dla rodziców oraz szkoleń.

Katarzyna Weterle Smolińska

Dr n. med. Lekarz medycyny, Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2004 praca kliniczna, ukończone kursy w zakresie  „Psychoterapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży”, „Psychoterapii dzieci i młodzieży”,  „Terapii rodzin”. Ma bogaty staż w pracy z młodzieżą z problemem uzależnienia i podwójną diagnozą, od 2012 roku pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Od 2013 roku pełni rolę lekarza diagnozującego oraz konsultującego dzieci ze spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych, a od 2020 roku sprawuje funkcję Koordynatora Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

W Fundacji konsultacje w zakresie psychopatologii dzieci i młodzieży, diagnoza zaburzeń psychicznych i rozwojowych.

Mateusz Szydlik

Mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, w procesie szkolenia – Szkoły Psychoterapii Rodzin w Krakowie, ukończone szkolenie trenerskie w zakresie warsztatu psychologicznego. W latach 2016-2020 terapeuta w Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku. Doświadczenie zawodowe to 10 lat pracy pedagogicznej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

W Fundacji prowadzenie konsultacji, psychoterapii i grup dla młodzieży oraz szkoleń.

Michał Sieruga

Mgr prawa, adwokat. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się świadczeniem pomocy prawnej od 2007r. i specjalizuje się w materii prawa rodzinnego i opiekuńczego, świadczy pomoc prawną również z zakresu prawa cywilnego (lokalowego, spadkowego, zobowiązań), pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa karnego. Ma bogate doświadczenie w pomocy prawnej z obszaru uzależnień i przemocy.

W Fundacji prowadzi porady i konsultacje prawne.

Zbigniew Michalczyk

Mgr  psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KBdsPN. Od 1997r. praca kliniczna i terapeutyczna w obszarze podwójnej diagnozy, uzależnień oraz terapia rodzin. Od 2000r. praca dydaktyczna w obszarze pomocy psychologicznej, okresu adolescencji oraz profilaktyki i terapii uzależnień, a od 2013r. superwizor placówek i zespołów terapeutycznych.

Autor książek i artykułów zajmujących się tematyką uzależnień i okresem dorastania.

W Fundacji prowadzenie konsultacji, terapii rodzin, grup dla rodziców, realizacja szkoleń i superwizji  oraz opieka merytoryczna programów.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design