KADRA

Zbigniew Michalczyk

Magister  psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KBdsPN.
Od 1997r. praca kliniczna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz psychoterapia młodzieży, dorosłych i rodzin.
Od 2000r. praca dydaktyczna w obszarze pomocy psychologicznej, okresu adolescencji oraz profilaktyki i terapii uzależnień, a od 2013r. superwizor placówek i zespołów terapeutycznych.
Autor książek i artykułów zajmujących się tematyką uzależnień i okresem dorastania.
W Fundacji prowadzenie terapii rodzin, grup dla rodziców i indywidualnych konsultacji, realizacja szkoleń i superwizji dla profesjonalistów  oraz opieka merytoryczna programów.

Edyta Borkowska

Magister polityki społecznej, edukator profilaktyki uzależnień. Ukończyła szkolenie w zakresie konstruowania lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania gospodarką społeczną oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej.
Od 2008r. koordynator programów pomocowych dla osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie.
W Fundacji  koordynator realizowanych projektów i poradnictwo z zakresu pomocy społecznej.

Krystyna Motyka

Magister pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta poznawczo – behawioralny. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz Studia Podyplomowe w zakresie terapii przez sztukę w edukacji. Szkolenia w zakresie organizacji i koordynacji wolontariatu.
Od 2005r. praca z wolontariuszami jako organizator i koordynator pracy wolontariuszy.
Od 2007r.  praca terapeutyczna z młodzieżą i ich rodzinami w obszarze leczenia i profilaktyki uzależnień.
W Fundacji organizacja i prowadzenie wolontariatu oraz realizacja projektów socjoterapeutycznych i integracyjnych.

Ewa Michalczyk

Magister pedagogiki specjalnej, terapeuta pedagog, terapeuta eeg biofeedback, edukator profilaktyki uzależnień, certyfikat dydaktyka kompetencji psychospołecznych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie sztuka – plastyka, nauczyciel mianowany.
Od 2004r. praca korekcyjna i dydaktyczna z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi i psychicznymi oraz realizacja programów profilaktyki uzależnień i terapii biofeedback.
W Fundacji praca korekcyjna i terapia pedagogiczna z dziećmi oraz realizacja projektów socjoterapeutycznych i integracyjnych.

Magdalena Radoń

Magister psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu oraz studia podyplomowe w zakresie Terapii Uzależnień od Narkotyków. Ukończyła szereg szkoleń, m.in. z zakresu Dialogu Motywującego, Redukcji Szkód i Uzależnień Behawioralnych.

Od 2015r. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych.

W Fundacji realizacja konsultacji psychologicznych i prowadzenie psychoterapii indywidualnej.

Michał Sieruga

Magister prawa, adwokat. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się świadczeniem pomocy prawnej od 2007r. i specjalizuje się w materii prawa rodzinnego i opiekuńczego, świadczy pomoc prawną również z zakresu prawa cywilnego (lokalowego, spadkowego, zobowiązań), pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa karnego.

W Fundacji porady i konsultacje prawne.

Maja Galera

Magister psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Dodatkowo ukończone liczne szkolenia w zakresie pomocy i terapii. Od 2017 praca kliniczna z młodzieżą uzależnioną i z podwójną diagnozą.
W Fundacji realizacja konsultacji psychologicznych i prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej.

 

 

 

Katarzyna Weterle-Smolińska

Doktor nauk medycznych, lekarz medycyny, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2005r. praca kliniczna z dziećmi i młodzieżą, od 2013r. lekarz psychiatra w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku.
W Fundacji konsultacje w zakresie psychopatologii dzieci i młodzieży.

 

 


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design