KADRA

Zbigniew Michalczyk

 

 

Mgr psychologii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU. Od 1997r. praca kliniczna i terapeutyczna w obszarze podwójnej diagnozy, uzależnień oraz terapia rodzin. Od 2000r. praca dydaktyczna w obszarze pomocy psychologicznej, okresu adolescencji oraz profilaktyki i terapii uzależnień, a od 2013r. superwizor placówek i zespołów terapeutycznych.

Autor książek i artykułów zajmujących się tematyką uzależnień i okresem dorastania.

W Fundacji prowadzi konsultacje, terapie rodzin, grupy dla rodziców, realizacja szkoleń i superwizji  oraz opieka merytoryczna programów.

Edyta Borkowska

 

Mgr polityki społecznej, certyfikat edukator profilaktyki uzależnień. Ukończyła szkolenie w zakresie konstruowania lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania gospodarką społeczną oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej.

Od 2008r. koordynator programów pomocowych dla osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie.

W Fundacji  koordynator realizowanych projektów i poradnictwo z zakresu pomocy społecznej.

Krystyna Motyka Parzych

 

Mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta poznawczo – behawioralny. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz Studia Podyplomowe w zakresie terapii przez sztukę w edukacji. Szkolenia w zakresie organizacji i koordynacji wolontariatu.

Od 2005r. praca z wolontariuszami jako organizator i koordynator pracy wolontariuszy.

Od 2007r.  praca terapeutyczna z młodzieżą i ich rodzinami w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień.

W Fundacji organizacja i prowadzenie wolontariatu, realizacja projektów socjoterapeutycznych i integracyjnych, prowadzenie terapii i szkoleń.

Ewa Michalczyk

Mgr pedagogiki specjalnej, terapeuta pedagog, terapeuta eeg biofeedback, edukator profilaktyki uzależnień, certyfikat dydaktyka kompetencji psychospołecznych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie sztuka – plastyka, nauczyciel mianowany.

Od 2004r. praca korekcyjna i dydaktyczna z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi i psychicznymi oraz realizacja programów profilaktyki uzależnień i terapii biofeedback.

W Fundacji praca korekcyjna i terapia pedagogiczna z dziećmi oraz realizacja projektów socjoterapeutycznych i integracyjnych.

Anna Rasińska

 

Licencjat w zakresie pedagogiki, obecnie w trakcie studiów magisterskich. Certyfikat Edukatora Profilaktyki Uzależnień I i II st. Realizator i edukator „Teatr Forum”, ukończone szkolenia w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy i ich rodzinami. Od dwóch lat praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

W Fundacji prowadzi zajęcia teatralne i grupy rozwojowe dla młodzieży.

Katarzyna Weterle Smolińska

Dr n. med. Lekarz medycyny, Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2004 praca kliniczna, ukończone kursy w zakresie  „Psychoterapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży”, „Psychoterapii dzieci i młodzieży”,  „Terapii rodzin”. Ma bogaty staż w pracy z młodzieżą z problemem uzależnienia i podwójną diagnozą, od 2012 roku pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Od 2013 roku pełni rolę lekarza diagnozującego oraz konsultującego dzieci ze spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych, a od 2020 roku sprawuje funkcję Koordynatora Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

W Fundacji prowadzi konsultacje w zakresie psychopatologii dzieci i młodzieży, diagnozę zaburzeń psychicznych i rozwojowych.

Magdalena Grabowska

 

Mgr psychologii, psychoterapeutka w procesie certyfikacji w nurcie integracyjnym. Doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej. Pracuje z dziećmi od 3 roku życia, młodzieżą i osobami dorosłymi, prowadząc psychoterapię indywidualną, konsultacje dla rodziców i treningi umiejętności społecznych.

W Fundacji prowadzi konsultacje oraz psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych.

Monika Chrupek

Psycholog, psychoterapeuta, specjalistka psychoterapii uzależnień, pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej
Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku oraz prowadzi prywatną praktykę.
Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych oraz młodzieży od 15 roku życia.
jak i osób, które zmagają się z trudnościami wychowawczymi lub podejrzewają,
że ich dzieci mają problem z substancjami psychoaktywnymi.
Obecnie kształci się w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, gdzie
realizuje szkolenie z zakresu psychoterapii w podejściu integracyjnym.
Ukończyła wielu kursów i szkoleń, m.in.: szkolenie z zakresu mediacji, szkolenie z mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego, szkolenie dla realizatorów programu terapii dla osób uzależnionych od kannabinoidów CANDIS, szkolenie dla realizatorów programu FRED GOES NET – programu wczesnej interwencji
dla młodzieży eksperymentującej lub używającej szkodliwie substancji psychoaktywnych i doświadczającej związanych z tym problemów, szkolenie Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą oraz szkolenie Praca z traumatycznymi doświadczeniami w terapii osób uzależnionych.

W Fundacji prowadzi grupę Edukacyjno-Warsztatową dla Rodziców.

Karol Maksymiuk

 

 

Terapeuta uzależnień od 2015 roku. Specjalista w pracy z młodzieżą. Od ponad sześciu lat pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. W pracy z osobami uzależnionymi uważa, że najważniejszy czynnik leczący to dawanie nadziei, oraz zarażanie pasją życia.

Dzień przyjęć: poniedziałek

Mateusz Szydlik

 

Mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w procesie szkolenia (Szkoła Psychoterapii Rodzin w Krakowie), ukończone szkolenie trenerskie w zakresie warsztatów psychologicznych. W latach 2016-2020 terapeuta w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku. Doświadczenie zawodowe to 10 lat pracy pedagogicznej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

W Fundacji prowadzi konsultacje, psychoterapię dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty w ramach szkoleń.

Michał Sieruga

 

Mgr prawa, adwokat. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się świadczeniem pomocy prawnej od 2007r. i specjalizuje się w materii prawa rodzinnego i opiekuńczego, świadczy pomoc prawną również z zakresu prawa cywilnego (lokalowego, spadkowego, zobowiązań), pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa karnego. Ma bogate doświadczenie w pomocy prawnej z obszaru uzależnień i przemocy.

W Fundacji prowadzi porady i konsultacje prawne.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design