Fundacja Konstruktywnego Rozwoju została powołana w grudniu 2012 roku w celu wspierania konstruktywnego rozwoju psychospołecznego dzieci, młodzieży i rodzin, promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień oraz społecznej aktywności i działalności obywatelskiej.  Od 2013 roku realizuje swoje cele statutowe poprzez pracę psychokorekcyjną z rodzinami, prowadzenie terapii psychologicznej, organizację i prowadzenie wolontariatu oraz realizację szkoleń dla różnych grup zawodowych z obszaru pomocy.

Misją Fundacji jest pomoc drugiemu człowiekowi w jego konstruktywnym rozwoju poprzez realizację profesjonalnej pomocy psychospołecznej i psychoprofilaktycznej oraz rozwój lokalnej aktywności obywatelskiej i budowę konstruktywnego systemu wartości w codziennym życiu obywateli.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design