BADANIA I EPIDEMIOLOGIA

Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych – CBOS 2015r.

Program pilotażowy skierowany do osób przyjmujących narkotyki drogą iniekcji (IDU) – 2014r.

Zjawisko używania przez młodzież w celach pozamedycznych leków nasennych i uspokajających z grupy benzodiazepin oraz leków dostępnych bez recepty zawierających dekstrometorfan, pseudoefedrynę / efedrynę oraz kodeinę – 2013r.

Używanie i postawy wobec substancji psychoaktywnych w populacji generalnej w 2013r.

Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nie-legalności – 2013r.

Europejski raport narkotykowy. Tendencje i osiągnięcia – 2013r.

Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2013r.

National Report 2013 „Poland” New Development, Trends in-depth information on selected issues

Używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych – wyniki badania z 2012r.

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną – badania ESPAD 2011

Oszacowanie liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badania środowiskowe zanieczyszczenia wód w Poznaniu – 2010r.

Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce – 2010r.

Centrum Badania Opinii Społecznej – Uczestnictwo młodzieży w grach o charakterze hazardowym – 2010r.

Narkomania w Polsce w 2010r. dane lecznictwa stacjonarnego (tabele i wykresy)

Centrum Badania Opinii Społecznej – Opinie i Diagnozy Młodzież – 2010r.

Raport – bezpieczeństwo dzieci korzystających z internetu – 2008 r.

Pilotażowe wdrażanie i ewaluacja funkcjonowania testów PUM i PUN w procesie interwencji wobec nastolatków używających przetworów konopi i innych narkotyków – 2006r.

Psychospołeczne korelaty używania narkotyków wśród młodzieży – 2005r.

Przegląd badań dotyczących skutecznych strategii profilaktycznych – 2005r.

Ocena funkcjonowania i efektów programów profilaktyki narkomanii realizowanych w dyskotekach i klubach – 2004r.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design