II Szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia

Rok realizacji: 2022

Źródło finansowania projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

W ramach umowy z MCPS Fundacja zrealizowała 2 szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia dla 60 osób – profilaktyków, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, pomocy społecznej. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: 30 godz. treningu psychologicznego, 40 godzin warsztatów, 20 godzin stażu i 10 godzin wykładów.

Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Rok realizacji: 2022

Źródło finansowania projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

W ramach umowy Fundacja zrealizowała 2 szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dla 60 osób – profilaktyków, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, pomocy społecznej. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: 20 godz. treningu psychologicznego, 30 godzin warsztatów, 20 godzin stażu, 20 godzin superwizji i 10 godzin wykładów.

Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia

Rok realizacji: 2022

Źródło finansowania projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

W ramach umowy z MCPS Fundacja zrealizowała 2 szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia dla 60 osób – profilaktyków, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, pomocy społecznej. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: 30 godz. treningu psychologicznego, 40 godzin warsztatów, 20 godzin stażu i 10 godzin wykładów.

Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży

Rok realizacji: 2021

Źródło finansowania projektu: Krajowe Buro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

W ramach umowy Fundacja zrealizowała II szkolenia Psychoterapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży dla 30 osób posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień lub posiadających status osoby uczestniczącej w szkoleniu w przedmiocie uzależnień. Program szkolenia obejmuje 110 godzin dydaktycznych, w tym: 20 godz. grupy otwarcia i rozwoju osobistego, 10 godz. wykładów, 40 godz. warsztatów, 20 godz. stażu i 20 godz. warsztatów superwizji.

Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Rok realizacji: 2021

Źródło finansowania projektu: Krajowe Buro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

W ramach umowy Fundacja zrealizowała II szkolenia Edukatora Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dla 60 osób – profilaktyków, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, pomocy społecznej. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: 20 godz. treningu psychologicznego, 30 godzin warsztatów, 20 godzin stażu, 20 godzin superwizji i 10 godzin wykładów.

Edukator Profilaktyki Uzależnień

Rok realizacji: 2021

Źródło finansowania projektu: Miasto Siedlce

W ramach umowy z Miastem Siedlce Fundacja zrealizowała szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień dla 30 osób – profilaktyków dla pracujących z młodzieżą. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: 20 godz. grupy otwarcia, 10 godz. wykłady, 50 godz. warsztatów, 20 godz. stażu.

Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia

Rok realizacji: 2021

Źródło finansowania projektu: Miasto Siedlce

W ramach umowy z Miastem Siedlce Fundacja zrealizowała szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia dla 30 osób – profilaktyków dla pracujących z młodzieżą. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: 20 godz. warsztat rozwoju osobistego, 10 godz. wykłady, 50 godz. warsztatów, 20 godz. stażu.

Konferencja „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

Rok realizacji: 2020

Źródło finansowania projektu: Krajowe Buro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

W ramach umowy została zrealizowana jednodniowa konferencja wykładowo-dyskusyjna pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządów lokalnych tj. Starostwa Powiatowego w Otwocku, Urzędu Miasta Otwocka, Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oraz przedstawiciele i pracownicy instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych zajmujących się realizacją zadań związanych z ochroną zdrowia, polityką społeczną i oświatą.

Liczba odbiorców: 178

Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia i Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Rok realizacji: 2020

Źródło finansowania projektu: Miasto Siedlce

W ramach umowy z Miastem Siedlce Fundacja zrealizowała 2 szkolenia, Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia dla 30 osób i Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dla 30 osób – profilaktyków, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, pomocy społecznej. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: trening psychologiczny, warsztaty, stażu i wykłady.

Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Rok realizacji: 2020

Źródło finansowania projektu: Krajowe Buro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

W ramach umowy Fundacja zrealizowała szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dla 30 osób – profilaktyków, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, pomocy społecznej. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: 20 godz. treningu psychologicznego, 30 godzin warsztatów, 20 godzin stażu, 20 godzin superwizji i 10 godzin wykładów.

Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Rok realizacji: 2019

Źródło finansowania projektu: Krajowe Buro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

W ramach umowy Fundacja zrealizowała szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dla 15 osób – profilaktyków, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, pomocy społecznej. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: 20 godz. treningu psychologicznego, 30 godzin warsztatów, 20 godzin stażu, 20 godzin superwizji i 10 godzin wykładów.

Edukator Profilaktyki Uzależnień I i II stopnia

Rok realizacji: 2019

Źródło finansowania projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

W ramach umowy z MCPS Fundacja zrealizowała 3 szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia dla 90 osób oraz 2 szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia dla 60 osób – profilaktyków, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, pomocy społecznej. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: 30 godz. treningu psychologicznego, 40 godzin warsztatów, 20 godzin stażu i 10 godzin wykładów.

Edukator Profilaktyki Uzależnień

Rok realizacji: 2018

Źródło finansowania projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W ramach umowy z MCPS Fundacja realizuje 4 szkolenia dla 120 osób – profilaktyków, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, pomocy społecznej. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: 30 godz. treningu psychologicznego, 40 godzin warsztatów, 20 godzin stażu i 10 godzin wykładów.

 

Edukator Profilaktyki Uzależnień

Rok realizacji: 2017

Źródło finansowania projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

W ramach umowy z MCPS Fundacja zrealizowała 3 szkolenia dla 80 osób – profilaktyków, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, pomocy społecznej. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym: 30 godz. treningu psychologicznego, 40 godzin warsztatów, 20 godzin stażu i 10 godzin wykładów.

Dydaktyk Kompetencji Psychospołecznych w zakresie profilaktyki uzależnień

Rok realizacji: 2014

Źródło finansowania projektu: Miasto Otwock

Program zrealizowanego szkolenia to 100 godz. Dyd. zajęć. A w tym 30 trening psychologiczny, 10 godz. wykładów, 40 godz. warsztatów, 20 godz. staż w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień dla Młodzieży w Otwocku. W szkoleniu uczestniczyło 28 osób i byli to psychologowie, pedagodzy i wychowawcy zatrudnieni w placówkach oświatowych i organizacjach pozarządowych.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design