2018 r.

Działania profilaktyczne

Realizacja programu Placówki Profilaktycznej dla mieszkańców Otwocka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, praca z rodzinami dotkniętymi trudnościami uzależnień i przemocy, szkolenia dla profesjonalistów i organizacja wolontariatu. W 2018 r. z różnych form wsparcia skorzystało ponad 400 osób.

Rozwój bez nawyków – projekt z obszaru profilaktyki selektywnej (profilaktyka uzależnień behawioralnych) skierowany do młodzieży i ich rodziców/opiekunów. Jednym z działań projekcie, oprócz warsztatów dla młodzieży i rodziców oraz indywidualnego wsparcia, są warsztaty teatralne. Ich zwieńczenie to przedstawienie teatralne „Rozwój bez nawyków” prezentowane szerokiej publiczności. W 2018 r. przedstawienie prezentowane było w Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku. Liczba uczestników projektu w 2018 r. – 48 osób.

Działania wolontariuszy

Przedstawienia profilaktyczne
Wolontariusze przy współpracy z pacjentami Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku przygotowali przedstawienie profilaktyczne pt.„Winny”.

Imprezy okolicznościowe
Walentynki, Dzień Dziecka, Andrzejki – wolontariusze organizują imprezy okolicznościowe, na które zapraszane są dzieci podopiecznych Placówki.

Wyjazdy szkoleniowo-integracyjne
W sierpniu 2018 r. odbył się wyjazd w Góry Stołowe dla Wolontariuszy Fundacji Konstruktywnego Rozwoju – wycieczki w góry, jednodniowy wyjazd do czeskiej Pragi, warsztaty przygotowujące do dalszej działalności wolontariackiej i integracyjne spędzanie czasu.

Zajęcia dla dzieci
Wolontariusze przeprowadzają różnego rodzaju zajęcia dla dzieci wykorzystując przy tym swoje umiejętności i zainteresowania np. taniec, umiejętności plastyczne, wokalne, sportowe.
Wolontariusze pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, czy też nadrabianiu zaległości, przygotowują i prezentują przedstawienia teatralne dla przedszkolaków.

Szkolenia
Edukator Profilaktyki Uzależnień
Fundacja zrealizowała na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej cztery 100-godzinne szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie skierowane było do osób, które zajmują się działalnością pomocową w strukturach oświaty, pomocy społecznej, służb mundurowych, sądownictwa, organizacji pozarządowych i inne oraz chcące podnieść własne kompetencje w pracy z młodzieżą w obszarze uzależnień. Łączna liczba uczestników –  108 osób.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design