2021 r.

Działania profilaktyczne

Rozwój bez nawyków to bezpłatny projekt z obszaru profilaktyki selektywnej (profilaktyka uzależnień behawioralnych) skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat, która ma trudności z używaniem nowoczesnych urządzeń i technologii (np. komputery, tablety, telefony komórkowe, internet) oraz rodziców / członków rodzin. Oprócz warsztatów dla młodzieży i rodziców oraz indywidualnego wsparcia, są warsztaty teatralne i przygotowanie przedstawienia profilaktycznego ,,Rozwój bez nawyków” prezentowanego szerokiej publiczności. Na przedstawienia zapraszani są uczniowie otwockich szkół podstawowych i średnich oraz pracownicy instytucji pomocowych z Otwocka.

 

Projekty plastyczne

W Placówce zostało przygotowanych kilka projektów plastycznych dla całych rodzin – „Lepienie bałwanków”, „Moja Walentynka”, „Wiosenne inspiracje”, „Jesienne dekoracje”.

Każdy z uczestników stosując różne, plastyczne techniki miał możliwość przelania swoich uczuć, a ponadto rozwijać się plastycznie. W organizacji zajęć pomagają wolontariusze.

 

Działania wolontariuszy

Kartki dla pensjonariuszy domów opieki

Wolontariusze z Fundacji Konstruktywnego Rozwoju, co roku odwiedzają domy opieki z terenu Otwocka. W tym toku repertuar został przesunięty na późniejszy termin. Młodzi ludzie jednak nie pozwolili, aby Seniorzy czuli się zapomniani i przygotowali dla pensjonariuszy własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami, które osobiście przekazali personelowi.

Konkurs profilaktyczny

Wolontariusze przygotowali dla uczniów szkół podstawowych konkurs profilaktyczny.

W konkursie były 3 grupy wiekowe:

  • Klasy 1-3
  • Klasy 4-6
  • Klasy 7-8

Każdy uczestnik mógł wykazać swoje umiejętności w różnych dziedzinach – narysować coś, napisać opowiadanie lub wiersz, nagrać teledysk bądź piosenkę. Uczestników ograniczała tylko ich własna kreatywność.

Odrabianie lekcji

Wolontariusze odrabiają lekcję oraz zajmują się dziećmi wymyślając dla nich kreatywne zajęcia.

 

Streetworking

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku realizuje projekt „STREETWORKING – PRACA NA ULICY Z OSOBAMI BEZDOMNYMI”.

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju jako partner w projekcie świadczy dla osób bezdomnych pomoc psychologa i specjalisty terapii uzależnień.

 

Szkolenia

Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką uzależnień w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży z wykorzystaniem metod, których skuteczność została potwierdzona empirycznie.

Szkolenie skierowane było do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży – m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Liczba uczestników wynosiła 30 osób (w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób), a szkolenie obejmowało 100 godzin realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych.

Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Szkolenie skierowane było do osób posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień lub posiadających status osoby uczestniczącej w szkoleniu w przedmiocie uzależnień.

Głównym celem szkolenia było podniesienie specyficznych kompetencji zawodowych w prowadzeniu psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży.

Liczba uczestników wynosiła 15 osób, a szkolenie obejmowało 110 godzin dydaktycznych realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych.

 

II Konferencja pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design