2021 r.

Działania profilaktyczne

Rozwój bez nawyków to bezpłatny projekt z obszaru profilaktyki selektywnej (profilaktyka uzależnień behawioralnych) skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat, która ma trudności z używaniem nowoczesnych urządzeń i technologii (np. komputery, tablety, telefony komórkowe, internet) oraz rodziców / członków rodzin. Oprócz warsztatów dla młodzieży i rodziców oraz indywidualnego wsparcia, są warsztaty teatralne i przygotowanie przedstawienia profilaktycznego ,,Rozwój bez nawyków” prezentowanego szerokiej publiczności. Na przedstawienia zapraszani są uczniowie otwockich szkół podstawowych i średnich oraz pracownicy instytucji pomocowych z Otwocka.

 

Projekty plastyczne

W Placówce zostało przygotowanych kilka projektów plastycznych dla całych rodzin – „Lepienie bałwanków”, „Moja Walentynka”, „Wiosenne inspiracje”, „Jesienne dekoracje”, „Świąteczne dekoracje”.

Każdy z uczestników stosując różne, plastyczne techniki miał możliwość przelania swoich uczuć, a ponadto rozwijać się plastycznie. W organizacji zajęć pomagają wolontariusze.

 

Działania wolontariuszy

Kartki dla pensjonariuszy domów opieki

Wolontariusze z Fundacji Konstruktywnego Rozwoju, co roku odwiedzają domy opieki z terenu Otwocka. W tym toku repertuar został przesunięty na późniejszy termin. Młodzi ludzie jednak nie pozwolili, aby Seniorzy czuli się zapomniani i przygotowali dla pensjonariuszy własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami, które osobiście przekazali personelowi.

Konkurs profilaktyczny

Wolontariusze przygotowali dla uczniów szkół podstawowych konkurs profilaktyczny.

W konkursie były 3 grupy wiekowe:

  • Klasy 1-3
  • Klasy 4-6
  • Klasy 7-8

Każdy uczestnik mógł wykazać swoje umiejętności w różnych dziedzinach – narysować coś, napisać opowiadanie lub wiersz, nagrać teledysk bądź piosenkę. Uczestników ograniczała tylko ich własna kreatywność.

Odrabianie lekcji

Wolontariusze odrabiają lekcję oraz zajmują się dziećmi wymyślając dla nich kreatywne zajęcia.

 

Streetworking

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku realizuje projekt „STREETWORKING – PRACA NA ULICY Z OSOBAMI BEZDOMNYMI”.

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju jako partner w projekcie świadczy dla osób bezdomnych pomoc psychologa i specjalisty terapii uzależnień.

 

Szkolenia

Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką uzależnień w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży z wykorzystaniem metod, których skuteczność została potwierdzona empirycznie.

Szkolenie skierowane było do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży – m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Liczba uczestników wynosiła 30 osób (w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób), a szkolenie obejmowało 100 godzin realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych.

Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Szkolenie skierowane było do osób posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień lub posiadających status osoby uczestniczącej w szkoleniu w przedmiocie uzależnień.

Głównym celem szkolenia było podniesienie specyficznych kompetencji zawodowych w prowadzeniu psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży.

Liczba uczestników wynosiła 15 osób, a szkolenie obejmowało 110 godzin dydaktycznych realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych.

 

II Konferencja pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

W dniu 6 grudnia 2021r. w Powiatowym Młodzieżowym Dom Kultury w Otwocku odbyła II Konferencja pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

Konferencja zrealizowana została przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju.

Konferencja realizowana była w formie hybrydowej – część uczestników brała udział w Konferencji w formie zdalnej.

Konferencja współfinansowana była przez Ministerstwo Zdrowia reprezentowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Starostę Otwockiego, Prezydenta Miasta Otwocka i Burmistrza Dzielnicy Wawer.

Głównym celem Konferencji było przedstawienie obecnego stanu zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży (nowoczesne technologie) oraz zasobów pomocowych w tym obszarze na terenie „Linii Otwockiej” czyli Powiatu Otwockiego i Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych –  Pani Kinga Błaszczyk Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Otwocku, Pan Paweł Walo – Wiceprezydent Miasta Otwock, Pan Tomasz Osadnik – kierownik Wydziału Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a także pracownicy placówek oświatowych, instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych zajmujących się realizacją zadań związanych z profilaktyką uzależnień na terenie Linii Otwockiej.

Pierwsza część Konferencji poświęcona była prezentacji działań, zasobów i potrzeb w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych z perspektywy przedstawicieli samorządów lokalnych, uzupełniona wystąpieniem Dyrektora KBPN dr n. med. Piotra Jabłońskiego –dotyczącym polityki krajowej i przepisów prawa w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych. Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnego Rozwoju – Zbigniew Michalczyk przedstawił działania Fundacji realizowane w Placówce Profilaktycznej w Otwocku w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Na drugą część Konferencji złożyły się wykłady: – dr n. med. Artura Kołakowski specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalisty psychiatrii, psychoterapeuty, superwizora „Zachowania behawioralne dzieci i młodzieży z perspektywy praktyka lekarza” oraz Zbigniewa Michalczyka – psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień i superwizora KBdsPN „Doświadczenia Fundacji w profilaktyce i terapii osób uzależnionych behawioralnie z terenu Linii Otwockiej”.

Zbigniew Michalczyk zaprezentował również wyniki ankiet dotyczących rozpowszechnienia, zasobów i potrzeb pomocowych w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych na terenie Linii Otwockiej. Ankietę wypełniali on-line uczestnicy Konferencji.

Wystąpienia przedstawicieli samorządów i specjalistów urozmaicone były przedstawieniami profilaktycznymi: „Cykl” w reżyserii Anny Rasińskiej oraz „Mój przyjaciel telefon” w reżyserii Krystyny Motyki. Aktorzy biorący udział w przedstawieniach to wolontariusze i podopieczni Fundacji.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy zarówno obecni na sali, jak i uczestniczący on-line, mogli zaprezentować swoje spostrzeżenia i potrzeby dot. profilaktyki uzależnień behawioralnych z perspektywy różnych instytucji.

Przedstawienie profilaktyczne „Cykl”

Przestawienie profilaktyczne „Mój przyjaciel telefon”

 


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design