Rekrutacja na 2 terminy szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopień

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w dwóch bezpłatnych szkoleniach pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień” – I stopień.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień i ich rozwój zawodowy oraz ewaluacja i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., planowane formy zajęć – trening psychologiczny 30 godz., warsztaty 40 godz., warsztaty (staż) w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku 20 godz., wykłady 10 godz.

Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Terminy szkoleń:

I szkolenie Rekrutacja zakończona
I sesja 28-30 VIII 2019 r.

II sesja 12-13 IX 2019 r.
III sesja 2-4 X 2019 r.
IV sesja 17-18 X 2019 r.

Lista uczestników I szkolenie

 1. Paweł Kowalski
 2. Marta Pokój
 3. Izabela Sawoniuk
 4. Anna Wójcik-Pełka
 5. Anna Gulczynska
 6. Daria Jędrzejewska
 7. Urszula Rechtzygiel
 8. Anika Fuerstenau
 9. Dorota Czartoszewska
 10. Marta Jeżykowska
 11. Agnieszka Wicher
 12. Marta Wieczorek
 13. Piotr Tubelewicz
 14. Natalia Żelakiewicz
 15. Izabela Waś-Stelmaszczyk
 16. Ireneusz Lubryczyński
 17. Milena Stawczyk-Oślizło
 18. Grażyna Sarna
 19. Joanna Marciszewska
 20. Katarzyna Niezgodzka
 21. Magdalena Kotowska
 22. Ewa Drożdżewska
 23. Magdalena Lipinska
 24. Michał Rydel
 25. Katarzyna Olszewska
 26. Katarzyna Łada
 27. Paulina Stachowiak
 28. Izabela Kosińska
 29. Monika Przestrzelska
 30. Agnieszka Gruchot

II szkolenie Rekrutacja zakończona
I sesja 4-6 IX 2019 r.

II sesja 25-27 IX 2019 r.
III sesja 10-11 X 2019 r.
IV sesja 14-15 XI 2019 r.

Lista uczestników I szkolenie

 1. Anna Łęczycka
 2. Mariola Kempka
 3. Katarzyna Pciak
 4. Małgorzata Stosiek
 5. Jadwiga Kowalczuk
 6. Aneta Olendrzyńska
 7. Bogumiła Nejman-Głuchowska
 8. Honorata Jędrzejewska
 9. Ewelina Knap
 10. Angelika Tomaszewska
 11. Karina Rudzka
 12. Lena Żebrowska
 13. Katarzyna Zbiciak
 14. Renata Nowosielska- Piwowarska
 15. Anna Sowińska
 16. Renata Wijatkowska
 17. Magdalena Dolak Guryn
 18. Paula Żochowska-Sudnik
 19. Weronika Niedziela
 20. Joanna Mościcka
 21. Natalia  Łysoniewska
 22. Barbara Malkinska
 23. Izabela Gontarz
 24. Renata Sobczuk
 25. Małgorzata Machaj
 26. Agnieszka Olejniczak
 27. Monika Kownacka
 28. Daniel Kamieniecki
 29. Magdalena Sadolewska
 30. Beata Żebrowska

Miejsce szkolenia (wykłady, warsztaty, zakwaterowanie): Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.

Miejsce stażu: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12).

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie i zasadach uczestnictwa oraz Harmonogramie – w załącznikach.

Program i zasady uczestnictwa
Harmonogram EPU I stopień_2019 I i II szkolenie

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy: wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej (link poniżej). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy EPU I stopień I szkolenie

Formularz zgłoszeniowy EPU I stopień II szkolenie

Rekrutacja na szkolenia trwa do  12 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje:
Edyta Borkowska, tel. 695 920 709
22 779 70 98 (w godz. 12.00-19.00)
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu