Rekrutacja na 2 terminy szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopień

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w dwóch bezpłatnych szkoleniach pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień” – II stopień.

Celem szkolenia jest podniesienie praktycznych kompetencji zawodowych osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień.

Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły I stopień szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., planowane formy zajęć – trening psychologiczny 20 godz., warsztaty 40 godz., superwizja pracy własnej 10 godz., warsztaty (staż) w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku 20 godz., wykłady 10 godz.

Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Terminy szkoleń:
I szkolenie Rekrutacja zakończona
I sesja 30-31 V 2019 r.
II sesja 13-14 VI 2019 r.
III sesja 26-28 VI 2019 r.
IV sesja 10-12 VII 2019 r.

Lista uczestników I szkolenie

 1. Adam Dulnik
 2. Magdalena Kamińska
 3. Aleksandra Szewera-Nalewajek
 4. Paulina Tokarska
 5. Anna Rosiak
 6. Agnieszka Błaszczyk
 7. Magdalena Jachna
 8. Elżbieta Ciesielska
 9. Sławomir Antoniak
 10. Anna Dylda
 11. Anna Podgórska
 12. Krzysztof Bańkowski
 13. Eliza Bergiel
 14. Monika Wojciechowska
 15. Krzysztof Zając
 16. Marzena Koniuszewska
 17. Paweł Kordys
 18. Barbara Mudant
 19. Dariusz Grzybek
 20. Anna Markiewicz
 21. Katarzyna Marciniak-Paprocka
 22. Beata Bocian-Waszkiewicz
 23. Jarosław Panufnik
 24. Dorota Krzemińska
 25. Edyta Malanik
 26. Emilia Groszyk
 27. Mirosława Paczóska
 28. Katarzyna Zielińska
 29. Iwona Woźnica
 30. Mieczysław Janicki

II szkolenie Rekrutacja zakończona
I sesja 6-7 VI 2019 r.
II sesja 3-5 VII 2019 r.
III sesja 17-19 VII 2019 r.
IV sesja 8-9 VIII 2019 r.

Lista uczestników II szkolenie:

1. Longina Molak
2. Barbara Frelik
3. Monika Rajchel
4. Anna Rasińska
5. Teresa Radosz
6. Katarzyna Grzywacz
7. Paulina Krupińska
8. Elżbieta Kwiatkowska
9. Katarzyna Stasiuk
10. Aneta Domańska
11. Agata Kundys-Królasik
12. Halina Piechocinska
13. Monika Sawicz
14. Monika Załęska
15. Joanna Bielicka
16. Agnieszka Adamska
17. Agnieszka Ignaczak
18. Marta Gaszyńska
19. Renata Feder-Schab
20. Kinga Pinker
21. Dorota Biskup
22. Agata Jasińska
23. Małgorzata Osiak
24. Małgorzata Paśnicka
25. Patrycja Korcz
26. Anna Warchoł-Jakubowska
27. Justyna Ciorga
28. Barbara Blicharz
29. Katarzyna Stybak-Kawa
30. Agnieszka Kłos

Miejsce szkolenia (wykłady, warsztaty, zakwaterowanie): Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.

Miejsce stażu: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12).

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie i zasadach uczestnictwa oraz Harmonogramie – w załącznikach.

Program – EPU II stopień 2019

Harmonogram EPU II stopień_2019

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy: wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej (link poniżej). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy EPU II stopień, I szkolenie

Formularz zgłoszeniowy EPU II stopień, II szkolenie

Rekrutacja na szkolenie:
I szkolenie – do 20 maja 2019 r.
II szkolenie – do 29 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje:
Edyta Borkowska, tel. 695 920 709
22 779 70 98 (w godz. 12.00-19.00)
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu