2020 r.

Działania profilaktyczne

Rozwój bez nawyków to bezpłatny projekt z obszaru profilaktyki selektywnej (profilaktyka uzależnień behawioralnych) skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat, która ma trudności z używaniem nowoczesnych urządzeń i technologii (np. komputery, tablety, telefony komórkowe, internet) oraz rodziców / członków rodzin. Oprócz warsztatów dla młodzieży i rodziców oraz indywidualnego wsparcia, są warsztaty teatralne i przygotowanie przedstawienia profilaktycznego ,,Rozwój bez nawyków” prezentowanego szerokiej publiczności. Na przedstawienia zapraszani są uczniowie otwockich szkół podstawowych i średnich oraz pracownicy instytucji pomocowych z Otwocka.

 

Projekty plastyczne

W Placówce zostało przygotowane kilka projektów plastycznych dla całych rodzin – „Karnawał zwierząt”, „Ramy, ramki, rameczki”, „Moja podróż”, „Majowe skrzaty”, Rzeźba z masy papierowej, ”Jesienny kolaż”, „Magia Świąt”, „Lepienie bałwanków”.

Uczestnicy mogli wyrazić się artystycznie i przelać swoje emocje, wykorzystując różne techniki. W organizacji zajęć pomagają wolontariusze.

 

Działania wolontariuszy

„Magiczna książka”

Wolontariusze zaangażowali się w akcję  „Magiczna Książka”  i przygotowali materiał audiowizualny z bajkami i opowiadaniami dla dzieci. Stworzone materiały przesłaliśmy naszym małym podopiecznym Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek. Dzięki tej inicjatywie nasi podopieczni mogli przenieść się do magicznego świata bajek.

 

Akcje charytatywne

Pomagamy „Promyczkowi”

Wolontariusze z Fundacji Konstruktywnego Rozwoju zaangażowali się kolejny raz  w pomoc  Dziecięcemu Hospicjum ” Promyczek” w Otwocku, tym razem wszyscy pomagali w przeprowadzce.  Młodzi ludzie zaangażowali się w sprzątanie, przenoszenie, przewóz oraz wypakowywanie rzeczy. Pracy było sporo ale dzięki wspólnej aktywności daliśmy radę i planujemy już  kolejne działania charytatywne.

 

Zdobienie pierników dla Promyczka

Wolontariusze z Fundacji Konstruktywnego Rozwoju zaangażowali się w zdobienie pierników, z których dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na wsparcie  Domowego  Hospicjum dla Dzieci ” Promyczek”. Ponadto byli obecni w pakowaniu pierników i ich przewożeniu.

 

Odrabianie lekcji

Wolontariusze odrabiają lekcję oraz zajmują się dziećmi wymyślając dla nich kreatywne  zajęcia.

 

Szkolenia

Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży. Szkolenie skierowane było do profilaktyków pracujących z młodzieżą z terenu całego kraju. Liczba uczestników – 30 osób (w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób).

 

Konferencja pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju prowadząca Placówkę Profilaktyczną w Otwocku przy ul. Czaplickiego 7 przeprowadziła bezpłatną Konferencję pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” w dniu 10 grudnia 2020r. Konferencja została zrealizowana on-line.

Konferencja została współfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia reprezentowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Starostę Otwockiego i Prezydenta Miasta Otwocka.

Jednym z celów konferencji było przedstawienie obecnego stanu zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży (nowoczesne technologie) oraz zasobów pomocowych w tym obszarze na terenie „Linii Otwockiej” czyli Powiatu Otwockiego i Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych tj. Urzędu Miasta Otwocka, Starostwa Powiatowego w Otwocku, Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, pracowników instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych zajmujących się realizacją zadań związanych z ochroną zdrowia, polityką społeczną i oświatą.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design