Rekrutacja na trzeci termin szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopień

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w  bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień” – I stopień.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień i ich rozwój zawodowy oraz ewaluacja i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., planowane formy zajęć – trening psychologiczny 30 godz., warsztaty 40 godz., warsztaty (staż) w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku 20 godz., wykłady 10 godz.

Liczba uczestników szkolenia: 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Terminy szkoleń:
I sesja 18-20 IX 2019 r.
II sesja 23-25 X 2019 r.
III sesja 13-14 XI 2019 r.
IV sesja 21-22 XI 2019 r.

Miejsce szkolenia (wykłady, warsztaty, zakwaterowanie): Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.

Miejsce stażu: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12).

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie i zasadach uczestnictwa oraz Harmonogramie – w załącznikach.

Program i zasady uczestnictwa
Harmonogram EPU I stopień_2019 III szkolenie

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy: wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej (link poniżej). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy EPU I stopień III szkolenie

Rekrutacja na szkolenia trwa do  31 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje:
Edyta Borkowska, tel. 695 920 709
22 779 70 98 (w godz. 12.00-19.00)
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu