Rekrutacja na trzeci termin szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopień

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w  bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień” – I stopień.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień i ich rozwój zawodowy oraz ewaluacja i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., planowane formy zajęć – trening psychologiczny 30 godz., warsztaty 40 godz., warsztaty (staż) w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku 20 godz., wykłady 10 godz.

Liczba uczestników szkolenia: 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Terminy szkoleń:
I sesja 18-20 IX 2019 r.
II sesja 23-25 X 2019 r.
III sesja 13-14 XI 2019 r.
IV sesja 21-22 XI 2019 r.

Rekrutacja zakończona

Lista uczestników:
1. Marta Nawrocka
2. Joanna Filipiuk
3. Tonia Rogala
4. Ewelina Starczewska
5. Jadwiga Janiec-Oszczyk
6. Paulina Furtak
7. Jolanta Nita
8. Ewelina Romanek
9. Małgorzata Wiśniewska
10. Pamela Starościńska
11. Martyna Strembska-Kozieł
12. Jolanta Hofman
13. Monika Piekarczyk
14. Joanna Bojanowska
15. Kamila Skrzypczak
16. Ewelina Sadlik
17. Beata Zbrożek
18. Angelika Jopek
19. Anna Szczycinska
20. Maciej Kwiatkowski
21. Agnieszka Łęczycka-Niewiadomska
22. Weronika Żłobicka
23. Izabela Zegan
24. Elżbieta Stawecka
25. Robert Rakoczy
26. Wioleta Dej
27. Natalia  Żelakiewicz
28. Katarzyna Tomczak
29. Katarzyna Graniszewska
30. Małgorzata Jaroń

Miejsce szkolenia (wykłady, warsztaty, zakwaterowanie): Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.

Miejsce stażu: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12).

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie i zasadach uczestnictwa oraz Harmonogramie – w załącznikach.

Program i zasady uczestnictwa
Harmonogram EPU I stopień_2019 III szkolenie

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy: wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej (link poniżej). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy EPU I stopień III szkolenie

Rekrutacja na szkolenia trwa do  31 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje:
Edyta Borkowska, tel. 695 920 709
22 779 70 98 (w godz. 12.00-19.00)
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu