Festiwal „Wolni od zła”

Pracownicy i wolontariusze Fundacji Konstruktywnego Rozwoju zaangażowali się w pomoc przy organizacji 10 Jubileuszowego Festiwalu im. Marka Kotańskiego „Wolni od zła” w dniu 29 sierpnia 2019 r. Festiwal organizowany był przez Stowarzyszenie „Dom Muzyki” i Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu na terenie OKS w Otwocku. Dochód z imprezy przeznaczony był na dokończenie budowy Domu Muzyki – Integracyjnego Domu Pracy Twórczej we wsi Ruda, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Dom Muzyki ma być miejscem integracji środowisk twórczych z osobami z niepełnosprawnościami, uzdolnionymi artystycznie.

Wolontariusze pomagali zespołom muzycznym przy rozładunku i ustawianiu sprzętu, zbierali do puszek datki na dokończenie budowy Domu Muzyki, pomagali w bieżących sprawach organizatorom. Fundacja Konstruktywnego Rozwoju miała swoje stoisko w strefie dla publiczności. Prezentowaliśmy działalność Placówki Profilaktycznej prowadzonej przez Fundację w Otwocku przy ul. Czaplickiego 7, rozdawaliśmy materiały i publikacje o tematyce profilaktyki uzależnień i dot. przemocy.