2016 r.

2016 r.

Projekt ” Dary Jesieni „

W ramach dni otwartych  pt. ” Piątki z Czaplakiem ” odbyło się wspólne gotowanie  zupy z  dyni w  różnych smakach, a  także  pieczenie  pysznej  szarlotki z jabłek. Chętnych do gotowania nie brakowało, wyczynom kulinarnym towarzyszyła wspaniała, radosna atmosfera.


Piątki z Czaplakiem „

Zapraszamy wszystkich chętnych na dni otwarte w naszej placówce.   Najbliższe warsztaty pt. ” Dary Jesieni „ odbędą się 23.09.2016 r. od godz.16.00

W planach szaleństwo z dynią i jabłkami w tle,konfitury, ciasta i zupa z dyni.


Szanowni Państwo.

Zapraszamy dzieci w wieku 11 – 13 lat oraz rodziców do udziału w programie ” Rozwój bez nawyków ”  w ramach programu Ministra Zdrowia.  

Program skierowany jest do dzieci zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi, między innymi nadużywaniem komputera, telefonu, internetu.

W ramach realizowanego programu odbędą się:

– zajęcia socjoterapii dla dzieci

– warsztaty dla członków rodzin, poradnictwo dla rodzin

– realizacja programu profilaktycznego

Zapraszamy rodziny z Otwocka i powiatu otwockiego. Ilość miejsc ograniczona.

Program realizowany jest od lipca 2016 r. do grudnia 2016 r.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 779-70-98 (do końca lipca 2016 r. oraz od 16 sierpnia 2016 r.)

Chętne  rodziny  zapraszamy  do  placówki  w  Otwocku  przy  ulicy  Czaplickiego 7  w dniach  02.08.2016 r. oraz  09.08.2016 r. w godz. 12 – 17

Koordynator realizacji programu –  Marta Szuberska


Projekt ” Wakacje „.

Od 27.06 br. prowadzone  są w naszej  placówce  zajęcia  rekreacyjno – sportowe i kulturalne  dla naszych podopiecznych. Od  poniedziałku do  czwartku, pod opieka  naszej kadry, dzieci korzystają  z  takich atrakcji, jak  wyjście  na  basen, plażowanie  nad  rzeką  Świder, gdzie  odbywają  się  gry, zabawy  i  konkursy m.in. na budowle z piasku. Także ogromną przyjemność sprawiają  dzieciom wyjścia  do  Otwockiego  Klubu  Sportowego,  gdzie  mają  możliwość skorzystania  ze  sprzętu  sportowego  i  boiska,  pogrania  w  piłkę nożna, czy też badmintona. Dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się  zajęcia  archeologiczne organizowane  w  Muzeum  Ziemi  Otwockiej,  gdzie  dzieci  miały  okazję  poznać tajniki pracy archeologa, a także same poszukać skarbów w wykopie archeologicznym. Na miejscu, w naszej placówce odbywają się zajęcia twórcze, takie jak tworzenie ekologicznych zabawek czy konkurs na strój człowieka przyszłości. Obecnie nasi podopieczni zaczynają program   realizowany   w Staromiejskim  Domu   Kultury w  Warszawie,  gdzie  będą  odbywały  się  zajęcia teatralne.

Zajęcia florystyczne – tworzenie biżuterii z kwiatów.

Tworzenie przedstawienia teatralnego.

Konkurs na budowlę z piasku nad Świdrem.

Serdecznie  dziękujemy  Panu  Grzegorzowi  Sasinowi  z  Hurtowni  Gamitex  w Otwocku za wsparcie finansowe, które pomoże nam w organizacji wakacyjnego wypoczynku dla naszych podopiecznych 🙂

Serdeczne  podziękowania  dla  firmy  Mini Bus Karczew  za  możliwość   korzystania  w okresie  wakacyjnym z  bezpłatnych  przejazdów  przez  naszych podopiecznych 🙂


Projekt ” Latawiec ”

W ramach majowego projektu dzieci wraz z rodzicami, wolontariuszami i pracownikami Fundacji tworzyli latawce. Ciekawym pomysłem było wykorzystanie np. worków do śmieci jako materiału do budowy.Powstały interesujące modele.


Wielkanoc.

Wspólne dzielenie się jajkiem, rozmowy przy odświętnie przybranym stole i rodzinna atmosfera towarzyszyły nam w okresie Wielkiej Nocy.


Ognisko.

Sezon uważamy za otwarty, na powitanie wiosny – ognisko integracyjne z kiełbaskami i innymi frykasami.


Projekt Glina.

W ramach zajęć artystycznych rodzice, dzieci oraz wolontariusze tworzyli rzeźby, dekoracje i naczynia użytkowe z gliny.Powstały bardzo interesujące dzieła, które czekają na wypalenie.


Projekt: Bal karnawałowy 

W dniu 22 stycznia 2016r. odbył się bal karnawałowy dla dużych i małych 🙂  .. zabawa była przednia . Były konkursy , dyplomy i wszystko co sprawiło że się udało 🙂


Program profilaktyczno – edukacyjny „Wyjdź poza cyberprzestrzeń!”

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju w okresie marzec – grudzień 2015r. realizuje zadanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczące profilaktyki uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

„Wyjdź poza cyberprzestrzeń” to program profilaktyczno – edukacyjnego obejmujący następujące działania:

1. Zajęcia edukacyjne w formie warsztatowo – projektowej wyłącznie z aktywnymi formami realizacji dla uczniów w następującym zakresie tematycznym:

– I blok zajęć – zajęcia edukacyjne dot. uzależnień oraz racjonalnego i  bezpiecznego korzystania z Internetu; w programie znajdzie się następująca tematyka: Czym jest Internet  i cyberprzestrzeń, wady i zalety Internetu, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, Czym jest Cyberprzemoc, Czyny, które mogą być zakwalifikowane jako przestępstwa;

Metody przeprowadzenia warsztatów: mini wykłady, burza mózgów, prezentacje multimedialne, dyskusja.

– II blok zajęć – kształtowanie umiejętności społecznych; tematyka zajęć: rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji, nabywanie samoświadomości w zakresie własnej samooceny oraz poznawanie metod rozwiązywania trudnych sytuacji;

Metody przeprowadzenia warsztatów: psychodramy, mini wykłady, burza mózgów, multimedia.

– III blok zajęć: Alternatywne formy spędzania wolnego czasu; tematyka poszczególnych spotkań: opracowanie programu artystycznego i zorganizowanie występu/pokazu;

Metody: projektu – przygotowanie samodzielnie przez grupę własnego projektu polegającego na opracowaniu programu artystycznego oraz zorganizowaniu występu/pokazu.

Projekt będzie polegał na przygotowaniu występu/pokazu, natomiast sam pokaz/występ zostanie zrealizowany po zajęciach w wybranym przez uczestników terminie i miejscu.

– IV blok zajęć: Zorganizowanie akcji charytatywnej;

Metody: projektu – przygotowanie samodzielnie przez grupę własnego projektu polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez grupę akcji charytatywnej.

2.Zajęcia w formie wykładowej dla rodziców lub opiekunów nt. uzależnień od Internetu, racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci w wieku 11 – 13 lat, rozwoju zainteresowań i konstruktywnego spędzania czasu wolnego, wzmacniania czynników chroniących.

 

3. Praca indywidualna rodzica/ opiekuna z Coachem. Coaching zakłada konstruktywną zmianę postawy rodzica lub opiekuna w stosunkowo krótkim czasie (przy czym każdy sam decyduje o celach, które chce osiągnąć i wprowadza zmiany w takim tempie jakie mu najbardziej odpowiada) co ma bezpośredni wpływ na postawę dziecka.

4. Zajęcia w formie wykładowej dla nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w proces wychowawczy nt. uzależnień od internetu, racjonalnego i bezpiecznego korzystania
z Internetu przez dzieci w wieku 11 – 13 lat, rozwoju zainteresowań i konstruktywnego spędzania czasu, wzmacniania czynników chroniących.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design