Aktualności

Przedstawienie dla przedszkolaków

Wolontariusze z Fundacji Konstruktywnego Rozwoju  odwiedzili Przedszkole  Nr 17 W Otwocku i zaprezentowali przedstawienie dla dzieci. Promowali czytanie i ruch  jako możliwość spędzania czasu w sposób aktywnym i ciekawy bez telefonów czy gier komputerowych. Wszyscy fantastycznie się bawili; słuchając, tańcząc i śpiewając. Wolontariusze obiecali dzieciom, że w niedługim czasie odwiedzą przedszkole z nowy repertuarem.  
Czytaj więcej

Rekrutacja na II szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu   pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”. Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie składa się...
Czytaj więcej

Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”. Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie składa się z...
Czytaj więcej

Szkolenie – Praca z rodziną w profilaktyce uzależnień

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenie dla profesjonalistów pracujących z młodzieżą z terenu Otwocka. Termin: 24 lutego 2022 r. w godzinach 10.00 - 12.00. Temat szkolenia: Praca z rodziną w profilaktyce uzależnień. Prowadzący: Mateusz Szydlik mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii  uzależnień, w procesie szkolenia – Szkoły Psychoterapii Rodzin w Krakowie, ukończone szkolenie trenerskie w zakresie warsztatu psychologicznego. W latach 2016-2020 terapeuta w Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień...
Czytaj więcej

Szkolenie – Uzależnienia behawioralne młodzieży

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenie dla profesjonalistów pracujących z młodzieżą z terenu dzielnicy Wawer Termin: 24 lutego 2022 r. w godzinach 9.00 - 11.00. Temat szkolenia: Uzależnienia behawioralne młodzieży. Prowadzący: Zbigniew Michalczyk mgr  psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KBdsPN. Od 1997r. praca kliniczna i terapeutyczna w obszarze podwójnej diagnozy, uzależnień oraz terapia rodzin. Od 2000r. praca dydaktyczna w obszarze pomocy psychologicznej, okresu adolescencji...
Czytaj więcej

II Konferencja pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

W dniu 6 grudnia 2021r. w Powiatowym Młodzieżowym Dom Kultury w Otwocku odbyła II Konferencja pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” Konferencja zrealizowana została przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju. Konferencja realizowana była w formie hybrydowej – część uczestników brała udział w Konferencji w formie zdalnej. Konferencja współfinansowana była przez Ministerstwo Zdrowia reprezentowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Konferencja została...
Czytaj więcej

Zaproszenie na II Konferencję pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju prowadząca Placówkę Profilaktyczną w Otwocku przy ul. Czaplickiego 7 zaprasza na bezpłatną II Konferencję pt. „Linia Otwocka - Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” Termin: 6 grudnia 2021r.  w godz. 10.00 - 15.00 Miejsce: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku Konferencja jest realizowana w formie hybrydowej – jest możliwość uczestnictwa w formie zdalnej. Konferencja jest współfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia reprezentowane...
Czytaj więcej

REKRUTACJA NA II SZKOLENIE PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Szkolenie skierowane jest do osób posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień lub posiadających status osoby uczestniczącej w szkoleniu w przedmiocie uzależnień. Głównym celem szkolenia jest...
Czytaj więcej