Aktualności

Festiwal „Wolni od zła”

Pracownicy i wolontariusze Fundacji Konstruktywnego Rozwoju zaangażowali się w pomoc przy organizacji 10 Jubileuszowego Festiwalu im. Marka Kotańskiego „Wolni od zła” w dniu 29 sierpnia 2019 r. Festiwal organizowany był przez Stowarzyszenie „Dom Muzyki” i Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu na terenie OKS w Otwocku. Dochód z imprezy przeznaczony był na dokończenie budowy Domu Muzyki - Integracyjnego Domu Pracy Twórczej we wsi Ruda, niedaleko Mińska...
Czytaj więcej

rekrutacja do projektu „Rozwój bez nawyków”

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza młodzież i rodziców do udziału w bezpłatnym projekcie ,,Rozwój bez nawyków” Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-15 lat, która ma trudności z używaniem nowoczesnych urządzeń i technologii (np. komputery, tablety, telefony komórkowe, Internet) oraz rodziców / członków rodzin   Co oferujemy? warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży, warsztaty umiejętności psychospołecznych i wychowawczych dla rodziców i członków rodzin, warsztaty teatralne dla...
Czytaj więcej

Rekrutacja na trzeci termin szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopień

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w  bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień” – I stopień. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień i ich rozwój zawodowy oraz ewaluacja i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego. Szkolenie składa się z...
Czytaj więcej

Rekrutacja na 2 terminy szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopień

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w dwóch bezpłatnych szkoleniach pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień” – I stopień. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień i ich rozwój zawodowy oraz ewaluacja i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego. Szkolenie składa się...
Czytaj więcej

Rozwój bez nawyków – projekt profilaktyczny w Teatrze Miejskim w Otwocku

5 czerwca 2019 r. w Amatorskim Teatr Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku odbyła się cykliczna impreza - projekt profilaktyczny „Rozwój bez nawyków” przygotowana przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju. Artystycznych wrażeń dostarczyli wolontariusze i podopieczni Fundacji oraz młodzież z Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku - przygotowali 3 przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej. Różnorodna forma przedstawień, tematyka bliska odbiorcom spotkały się z uznaniem młodzieży zaproszonej...
Czytaj więcej

Rekrutacja na 2 terminy szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopień

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w dwóch bezpłatnych szkoleniach pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień” – II stopień. Celem szkolenia jest podniesienie praktycznych kompetencji zawodowych osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły I stopień szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz.,...
Czytaj więcej

Konkurs plastyczny

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie plastycznym o tematyce profilaktycznej „Rozwój bez nawyków” – profilaktyka nadużywania nowych technologii. Jest to konkurs plastyczny na najciekawszy plakat. Konkurs skierowany jest do uczniów otwockich szkół średnich. Warunki udziału: - praca powinna być przygotowana indywidualnie, opatrzona metryczką (imię i nazwisko, szkoła i klasa). - praca płaska w formacie A4 lub A3, - technika wykonania - dowolna, -...
Czytaj więcej