Grupa Rozwoju i Superwizji

GRUPA ROZWOJU I SUPERWIZJI

Grupa skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się pomocą drugiemu człowiekowi, pracujących w oświacie, pomocy społecznej, służbie zdrowia, sądownictwie, organizacjach pozarządowych, prywatnych gabinetach  i chcących podnieść własne kompetencje w obszarze osobistym i zawodowym w pracy z drugim człowiekiem. Grupa będzie liczyła 6-9 osób, jednak w jednej grupie nie może być więcej niż 1 osoba z tego samego miejsca pracy.

Rozpoczęcie: 24 marca 2023r. godz. 15.00, zakończenie: grudzień 2023r. (pozostałe terminy zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu). Grupa będzie realizowana w czasie 9 zjazdów (piątki-soboty), które będą się odbywały co 4-6 tygodni. Jeden zjazd to 12 godz. zajęć w piątek od 15.00 do 21.00 oraz sobota od 9.00 do  15.00 – łącznie 12 godz. Realizacja będzie prowadzona w Domu Terapii w Warszawie ul. Kąkolowa 6, gdzie będą prowadzone zajęcia i będzie zapewniony nocleg dla uczestników.

 Cel i obszary rozwoju:
– określenie indywidualnego profilu zasobów i obszarów do rozwoju,
– wzmocnienie zasobów i korekta obszarów do rozwoju poprzez: informacje zwrotne od uczestników i prowadzącego, dokonanie autoanalizy własnej historii życia (wpływu ważnych wydarzeń i znaczących osób na obecne funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne), superwizja własnej pracy z klientem i pracy w zespole, korekcyjne doświadczenia poprzez aktywny udział w ćwiczeniach, trening relacji w grupie, utrwalanie zmian.

Korzyści:

– trafniejsza i skuteczniejsza pomoc swoim klientom,
– samoświadomość i większa akceptacja siebie, ale też innym będzie lepiej z Tobą,
– zaświadczenie o ukończeniu grupy rozwoju osobistego i superwizji w wymiarze 108 godz.,
– staranie się o Certyfikat Psychoprofilaktyka Fundacji Konstruktywnego Rozwoju.

Osoba prowadząca: Zbigniew Michalczyk

Koszty:

Jedna sesja, a w tym 12 godz. zajęć, nocleg, sala, kawa i herbata – 840 zł. brutto.
Podana kwota nie zawiera wyżywienia.

Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/AXykiWAEDn9wVHck8