Rekrutacja na 2 szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia 2-Szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu   pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia”.

Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest pogłębienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień II stopnia.

Szkolenie jest kierowane do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego, które ukończyły szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień oraz chcą pogłębić swoją wiedzę i kompetencje w obszarze profilaktyki uzależnień w pracy z młodzieżą zagrożoną lub uzależnioną.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz.,
Program szkolenia:
– 20 godz. trening psychologiczny;
– 10 godz. wykłady;
– 30 godz. warsztaty;
– 20 godz. warsztaty (staż w Ośrodku),
– 20 godz. superwizji własnej pracy profilaktycznej.

Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Terminy szkolenia:

I sesja 3 dni: 24-25-26.08.22r.
II sesja 2 dni: 22-23.09.22r.
III sesja 2 dni: 20-21.10.22r.
IV sesja 3 dni: 8-9-10.11.22r.

Miejsce szkolenia:

Realizacja treningów, wykładów i warsztatów oraz noclegi i wyżywienie:
– Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.
– Dom Terapii ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa.
Realizacja warsztatu (stażu): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12). Dojazd z Warszawy: SKM S1, koleje mazowieckie, autobus nr 702 oraz – Mini Bus.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu
Formularz zgłoszeniowy – https://forms.gle/MunzBn1FPMgw6NJc7

Program i zasady — 2 szkolenie EPU II st.

Szczegółowe informacje:
Biuro realizacji szkoleń – tel. 695920709, 22 779 70 98
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu