Projekt profilaktyczny „Dorośli dzieciom”

18 lutego 2019 r. Fundacja Konstruktywnego Rozwoju we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej realizowała w Teatrze Miejskim w Otwocku projekt profilaktyczny. Projekt był częścią Kampanii Społecznej  „Dorośli Dzieciom” Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii.

Na projekt zostali zaproszeni uczniowie otwockich szkół oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się profilaktyką wśród młodzieży – pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, przedstawiciele Urzędu Miasta.

W ramach projektu uczestnicy obejrzeli filmy zrealizowane podczas kampanii – wywiady z młodzieżą przebywającą w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku i ich rodzicami, wysłuchali wykładu na temat na temat czynników chroniących.