MŁODZIEŻ A UZALEŻNIENIE – DIAGNOZA, MOTYWACJA, TERAPIA 

Czas trwania szkolenia:
Jedno szkolenie 20 godzin dydaktycznych w okresie dwóch dni, od 9.00 do 17.00
Odbiorcy szkolenia:
Osoby zawodowo zajmujące się pomocą, pracujące w oświacie, pomocy społecznej, sądownictwa, organizacji pozarządowych itp., chcących podnieść własne kompetencji w obszarze uzależnień i pracy z młodzieżą. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia jedna grupa nie może liczyć więcej niż 20 osób.
Każdy z uczestników otrzyma książkę pt. „Zażywanie substancji psychoaktywnych w okresie dorastania” oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Cel szkolenia:
– Zdobycie wiedzy i rozumienie powodów eksperymentowania i rozwoju uzależnienia młodzieży od substancji psychoaktywnych.
– Konfrontacja wiedzy i przekonań na temat uzależnień ze standardami klinicznymi i rekomendacjami WHO.
– Podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych w pracy z młodzieżą zagrożoną i uzależnioną od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinami.
Program szkolenia:
  1. Ideologie i przekonania na temat uzależnień, a standardy kliniczne i WHO.
  2. Powody eksperymentowania i przyczyny rozwoju uzależnienia wśród młodzieży.
  3. Substancje psychoaktywne i epidemiologia.
  4. Diagnoza uzależnienia i współistniejących zaburzeń psychicznych u adolescentów.
  5. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna w podjęciu terapii.
  6. Profilaktyka i interwencja oraz terapia uzależnień.
  7. Pierwszy kontakt z adolescentem zażywającym SPA i jego rodziną.
  8. Postępowanie terapeutyczne w przypadku adolescentów zażywających SPA i ich rodziną.
  9. Kompetencje placówek oświatowych i pomocowych, a placówek uzależnień.
  10. Superwizja pracy własnej jako standard w pracy pomocowej.
Forma zajęć:
Metody warsztatowe i ćwiczenie praktycznych umiejętności, filmy video, mini  wykłady z prezentacją multimedialną. Prowadzący będzie odwoływał się do przypadków klinicznych i wieloletniego doświadczenia w pracy z adolescentami i ich rodzinami.
Koszt szkolenia:
Całkowity koszt to 4.000 zł. brutto (wystawiam fakturę).
Osoba prowadząca:
Zbigniew Michalczyk – psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU. Od 1997r. praca kliniczna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz psychoterapia młodzieży, dorosłych i rodzin. Od 2000r. praca dydaktyczna w obszarze pomocy psychologicznej, okresu adolescencji oraz profilaktyki i terapii uzależnień, a od 2013r. superwizor placówek i zespołów terapeutycznych. Od 2007r. Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku.
Autor i realizator programów szkoleniowych w obszarze profilaktyki, psychologii i terapii. Autor książek i artykułów zajmujących się tematyką uzależnień i okresem dorastania min: „Terapia Młodzieży w Ośrodku Podwójnej Diagnozy”, „Zażywanie Substancji Psychoaktywnych w Okresie Dorastania”, „Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży”.
Kontakt: tel. 572635591, e-mail: fundacja@konstruktywny.eu

SZKOLENIE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZLEŻNIEŃ CHEMICZNYCH/ BEHAWIORALNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W WYMIARZE 25 GODZIN I REALIZACJI W CZASIE JEDNEJ 3-DNIOWYCH SESJI DLA 10-11 OSÓB

Warunki oferty podlegają negocjacji.
Program szkolenia:
1 dzień – 8 godz.: wykłady i ćwiczenia w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych.
2 dzień – 9 godz.: warsztaty (staż) w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku.
3 dzień – 8 godz.: warsztaty i superwizja pracy własnej w zakresie profilaktyki uzależnień.
Kosztorys:
1. Opracowanie materiałów dydaktycznych i wynagrodzenie specjalisty realizującego szkolenie: 25 godz. x 300 zł. = 7.500 zł. brutto
2. Noclegi: 10 osób x 2 noclegi. = 20 noclegów. 1 nocleg 80 zł. x 20 = 1.600 zł.
3. Wyżywienie (obiad i serwis kawowy)
10 osób x 3 dni = 30. 1 obiad i serwis kawowy = 100 zł. = 3.000 zł.
4. Koszt sali wykładowo-warsztatowej: 3 dni. 1 dzień 500 zł. x 3 = 1.500 zł.
5. Koordynacja, organizacja i księgowość: 1.200 zł.
Razem koszt całego szkolenia = 14.800 zł. brutto
Miejsce realizacji:
– Wykłady, ćwiczenia, warsztaty: Dom Terapii ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa
– Warsztaty (staż): Ośrodek Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29.

Specjaliści realizujący szkolenie:
1. Zbigniew Michalczyk- Psycholog, Superwizor KCPU, Specjalista Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
2. Monika Chrupek – Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma 60 stronnicowy materiał dydaktyczny w formie kompendium wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych.
Podmioty i osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
tel.: 572635591
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu


SZKOLENIE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZLEŻNIEŃ CHEMICZNYCH I BEHAWIORALNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W WYMIARZE 50 GODZIN I REALIZACJI W CZASIE DWÓCH 3-DNIOWYCH SESJI DLA 10-11 OSÓB

Warunki oferty podlegają negocjacji.
Program szkolenia:
Pierwsza 3-dniowa sesja:
1 dzień – 8 godz.: wykłady w zakresie profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych.
2 dzień – 9 godz.: warsztaty (staż) w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku.
3 dzień – 8 godz.: warsztaty i ćwiczenia pracy własnej w zakresie profilaktyki uzależnień.
Druga 3-dniowa sesja:
1 dzień – 8 godz.: warsztaty i ćwiczenia w zakresie profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych.
2 dzień – 9 godz.: warsztaty (staż) w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku.
3 dzień – 8 godz.: superwizja własnej pracy profilaktycznej.
Kosztorys:
1. Opracowanie materiałów dydaktycznych i wynagrodzenie specjalisty realizującego szkolenie: 50 godz. x 300 zł. = 15.000 zł. brutto
2. Noclegi: 10 osób x 4 noclegi. = 40 noclegów. 1 nocleg 80 zł. x 40 = 3.200 zł.
3. Wyżywienie (obiad i serwis kawowy)
10 osób x 6 dni = 60. 1 obiad i serwis kawowy = 100 zł. = 6.000 zł.
4. Koszt sali wykładowo-warsztatowej: 6 dni. 1 dzień 500 zł. x 6 = 3.000 zł.
5. Koordynacja, organizacja i księgowość: 1.400 zł.
Razem koszt całego szkolenia = 28.600 zł. brutto
Miejsce realizacji:
– Wykłady, ćwiczenia, warsztaty: Dom Terapii ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa
– Warsztaty (staż): Ośrodek Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29.
Specjaliści realizujący szkolenie:
1. Zbigniew Michalczyk- Psycholog, Superwizor KCPU, Specjalista Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
2. Monika Chrupek – Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma 60 stronnicowy materiał dydaktyczny w
formie kompendium wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych.
Podmioty i osoby zainteresowane proszone są o kontakt:                                  
tel.: 572635591

e-mail: fundacja@konstruktywny.eu


GRUPA ROZWOJU I SUPERWIZJI

Grupa skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się pomocą drugiemu człowiekowi, pracujących w oświacie, pomocy społecznej, służbie zdrowia, sądownictwie, organizacjach pozarządowych, prywatnych gabinetach  i chcących podnieść własne kompetencje w obszarze osobistym i zawodowym w pracy z drugim człowiekiem. Grupa będzie liczyła 6-9 osób, jednak w jednej grupie nie może być więcej niż 1 osoba z tego samego miejsca pracy.
Rozpoczęcie: 24 marca 2023r. godz. 15.00, zakończenie: grudzień 2023r. (pozostałe terminy zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu). Grupa będzie realizowana w czasie 9 zjazdów (piątki-soboty), które będą się odbywały co 4-6 tygodni. Jeden zjazd to 12 godz. zajęć w piątek od 15.00 do 21.00 oraz sobota od 9.00 do  15.00 – łącznie 12 godz. Realizacja będzie prowadzona w Domu Terapii w Warszawie ul. Kąkolowa 6, gdzie będą prowadzone zajęcia i będzie zapewniony nocleg dla uczestników.
 Cel i obszary rozwoju:
– określenie indywidualnego profilu zasobów i obszarów do rozwoju,
– wzmocnienie zasobów i korekta obszarów do rozwoju poprzez: informacje zwrotne od uczestników i prowadzącego, dokonanie autoanalizy własnej historii życia (wpływu ważnych wydarzeń i znaczących osób na obecne funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne), superwizja własnej pracy z klientem i pracy w zespole, korekcyjne doświadczenia poprzez aktywny udział w ćwiczeniach, trening relacji w grupie, utrwalanie zmian.
Korzyści:
– trafniejsza i skuteczniejsza pomoc swoim klientom,
– samoświadomość i większa akceptacja siebie, ale też innym będzie lepiej z Tobą,
– zaświadczenie o ukończeniu grupy rozwoju osobistego i superwizji w wymiarze 108 godz.,
– staranie się o Certyfikat Psychoprofilaktyka Fundacji Konstruktywnego Rozwoju.
Osoba prowadząca: Zbigniew Michalczyk
Koszty:
Jedna sesja, a w tym 12 godz. zajęć, nocleg, sala, kawa i herbata – 840 zł. brutto.
Podana kwota nie zawiera wyżywienia.
Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/AXykiWAEDn9wVHck8


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design