Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką uzależnień w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży z wykorzystaniem metod, których skuteczność została potwierdzona empirycznie.

Szkolenie liczy 100 godzin dydaktycznych realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych:
– warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą w wymiarze 20 godz.;
– wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej profilaktyki i uzależnień behawioralnych w wymiarze 10 godz.;
– warsztaty realizowane w warunkach laboratoryjnych uczące stosowania terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego i interwencji kryzysowej w wymiarze 30 godz.;
– warsztaty w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku lub Placówce Profilaktycznej Fundacji dla młodzieży i ich rodzin w wymiarze 20 godz.;
– warsztaty superwizji własnej pracy profilaktycznej w wymiarze 20 godz.

Odbiorcy szkolenia – 60 realizatorów programów profilaktycznych (2 szkolenia x 30 osób) z terenu całego kraju

Planowana jest realizacja 2 szkoleń:
I szkolenie – maj -lipiec 2021 r.
II szkolenie – sierpień – listopad 2021 r.

Szkolenie zostanie zrealizowane przez superwizorów rekomendowanych przez KBdsPN, posiadających wieloletnie i bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej co zagwarantuje bardzo wysoki poziom merytoryczny realizowanych zadań merytorycznych.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design