Program profilaktyczny „Rozwój na trzeźwo”

W ramach procedury małych grantów w okresie od 13.05.2013r. do 12.07.2013r. został zrealizowany program profilaktyki uzależnień pt. „Rozwój na trzeźwo” poprzez realizację cyklu wykładów i warsztatów dla 200 uczniów, 150 rodziców i 60 nauczycieli. Razem w programie uczestniczyło 410 osób. Realizacja została przeprowadzona w trzech gimnazjach na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją a Miastem Stołecznym Warszawa.