Kolonie letnie „Świadomi – skuteczni”

Dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie Fundacja otrzymała środki finansowe na realizację kolonii letnich dla podopiecznych Ośrodka profilaktycznego w Otwocku.

Dzieci spędziły 10 dni w ośrodku wypoczynkowym „Łoś” nad jeziorem Rajgrodzkim gdzie oprócz wspaniałych warunków do wypoczynku miały szansę skorzystać z zajęć profilaktycznych przewidzianych w programie wyjazdu.

Po powrocie oglądaniu wspólnych zdjęć i wspominaniu przygód nie było końca.