Kolonie letnie „Na wakacje po uśmiech”

Chcąc uwieńczyć wielomiesięczną pracę z podopiecznymi Ośrodka profilaktycznego w Otwocku Fundacja ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz Urzędu Miasta Otwocka miała szansę zorganizować kolonię letnią. Wyjazd trwający 10 dni odbył się w terminie od 30.06.2014 do 09.07.2014 r.

Trzydzieścioro dzieci, z którymi pracujemy korekcyjnie wraz z rodzicami i kadrą zakwaterowano w domkach letniskowych nad jeziorem Pluszne w okolicach Olsztynka.

Oprócz dobrej zabawy, wypoczynku, szansy na lepsze poznanie i integrację specjaliści mieli okazję obserwować wyniki swojej dotychczasowej pracy. W programie dnia uwzględnione zostały również zajęcia o charakterze profilaktycznym, a także terapia zajęciowa z elementami dramy.

Mamy nadzieję, że podobne wyjazdy staną się stałym elementem programu.