Szkolenie „Dydaktyk Kompetencji Psychospołecznych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i uzależnień”.

Dzieci i młodzież na co dzień prezentuje coraz szersze spektrum trudności o charakterze nie tylko zachowań ryzykownych (używanie alkoholu, narkotyków) ale też społecznym, osobowościowym, a także zaburzeń z obszaru psychoaptologii dzieci i młodzieży. Deficyty te poważnie wpływają na osiągnięcie pełnej dojrzałości oraz powodzenia szkolnego. Skuteczna i efektywna praca z adolescentami w zakresie rozwiązywania ich problemów wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz nabywania coraz to nowych umiejętności przez osoby towarzyszące im w codziennym funkcjonowaniu – pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i prewencji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Urząd Miasta Otwocka wyszedł z inicjatywą i powierzył realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia mającego na celu poszerzenie kompetencji pracowników oświaty, pomocy społecznej i innych instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień i profilaktyką prozdrowotną na rzecz mieszkańców Otwocka Fundacji Konstruktywnego Rozwoju.

Harmonogram realizacji zajęć w ramach szkolenia „Dydaktyk Kompetencji Psychospołecznych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i uzależnień”

Umowa nr OPR.524.5.2013 z dnia 07.05.2014r.

Realizacja: Otwock, ul. Czaplickiego 7, tel. 22 779 70 98

 

Trening interpersonalny

1 podgrupa 29 – 31.08.14r. – piątek godz. 14.00 – 18.00, sobota godz. 9.30 – 18.00, niedziela godz. 9.30 – 16.00 – mgr Zbigniew Michalczyk
2 podgrupa 5 – 7.09.14r. – piątek godz. 14.00 – 18.00, sobota godz. 9.30 – 18.00, niedziela godz. 9.30 – 16.00 – mgr Zbigniew Michalczyk

 

Wykłady i warsztaty

20.09.14r. godz. 9.00 – 17.00 – mgr Mieczysław Wojciechowski (inteligencja emocjonalna, podstawy asertywności)
04.10.14r. godz. 9.00 – 17.00 – mgr Maciej Barczyński (wypalenie zawodowe, praca z rodziną)
18.10.14r. godz. 9.00 – 17.00 – dr n. med. Artur Kołakowski (psychopatologia dzieci i młodzieży)
08.11.14r. godz. 09.00 – 17.00 – mgr Magdalena Orczykowska (praca indywidualna z podopiecznym)
15.11.14r. godz. 09.00 – 17.00 – mgr Marta Szuberska (praca z grupą)

 

Straż

1 podgrupa 29 – 30.11.14r. godz. 9.00 – 15.00 – mgr Krystyna Motyka, mgr Tomasz Zasada
2 podgrupa 6 – 7.12.14r. godz. 9.00 – 15.00 – mgr Krystyna Motyka, mgr Tomasz Zasada
3 podgrupa 13 -14.12.14r. godz. 9.00 – 15.00 – mgr Krystyna Motyka, mgr Tomasz Zasada