Zmiany w pracy Placówki Profilaktycznej

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa informujemy o zmianach w pracy Placówki Profilaktycznej.

Biuro Placówki pracuje w normalnym trybie od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 19.00.

Konsultacje i porady psychologa, specjalisty terapii uzależnień, prawnika prowadzimy telefonicznie lub za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej.

Aby umówić się na konsultację prosimy o kontakt z Placówką:
– telefonicznie 22 779 70 98 lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: fundacja@konstruktywny.eu