Zaproszenie na II Konferencję pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju prowadząca Placówkę Profilaktyczną w Otwocku przy ul. Czaplickiego 7

zaprasza na bezpłatną II Konferencję pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

Termin: 6 grudnia 2021r.  w godz. 10.00 – 15.00

Miejsce: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku

Konferencja jest realizowana w formie hybrydowej – jest możliwość uczestnictwa w formie zdalnej.

Konferencja jest współfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia reprezentowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Starostę Otwockiego, Prezydenta Miasta Otwocka i Burmistrza Dzielnicy Wawer.

Jednym z celów konferencji jest przedstawienie obecnego stanu zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży (nowoczesne technologie) oraz zasobów pomocowych w tym obszarze na terenie „Linii Otwockiej” czyli Powiatu Otwockiego i Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych tj. Urzędu Miasta Otwocka, Starostwa Powiatowego w Otwocku, Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, pracowników placówek oświatowych, instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych zajmujących się realizacją zadań związanych z ochroną zdrowia, polityką społeczną i oświatą.

Link do Formularza zgłoszeniowego na konferencję:

https://forms.gle/L5vJ1uZN2GJkKgrG9

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w anonimowej ankiecie. Wyniki uzyskane z ankiety posłużą nam do opracowania skali zagrożeń i zasobów pomocowych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży. Wyniki zostaną zaprezentowane podczas konferencji w formie prezentacji multimedialnej.

Link do Formularza ankiety:

https://forms.gle/WxMkJQjoz4KxVJsV8

 

Termin przesłania Formularzy zgłoszeniowych i ankiet – 3 grudnia 2021 r.

 

Szczegółowe informacje:
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Placówka Profilaktyczna
Czaplickiego 7, 05-400 Otwock
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu
www.konstruktywny.eu
Tel. 22 779 70 98 (w godz. 12.00-19.00)