Zakończenie dwóch szkoleń Edukator Profilaktyki Uzależnień

16.07.2018 r.

Zakończyliśmy realizację dwóch szkoleń Edukator Profilaktyki Uzależnień. W szkoleniach wzięło udział łącznie 50 osób, które otrzymały certyfikat Edukatora Profilaktyki Uzależnień.
Szkolenie trwało 100 godz. (4 sesje szkoleniowe) i obejmowało :
– trening psychologiczny,
– warsztaty z zakresu diagnoza używania SPA i kwalifikacja do dalszego postępowania, motywowanie do zmiany dziecka używającego SPA, praca indywidualna z dzieckiem używającym SPA, praca z grupą młodzieży, grupowe zajęcia profilaktyczne, interwencja profilaktyczna, program profilaktyczny i jego ewaluacja, superwizja pracy własnej,
– wykłady o tematyce uzależnień chemicznych i behawioralnych, profilaktyki uzależnień, substancji psychoaktywne używane przez młodzież, badania ESPAD 2015, rozwój, a uzależnienie, czynników chroniących i czynników ryzyka, powodów eksperymentowania i powodów uzależnienia, zachowania problemowego, obowiązującego prawo i systemy pomocy dla młodzieży używającej SPA,
– staż w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku.

Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymali certyfikaty Edukatora Profilaktyki Uzależnień, wręczane przez P. Artura Pozorka – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Trwa nabór na kolejne dwa terminy szkolenia realizowane w okresie sierpień – listopad 2018 r.

Szkolenie realizowane było w oparciu o umowę z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.