Szkolenie – Praca z rodziną w profilaktyce uzależnień

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenie dla profesjonalistów pracujących z młodzieżą z terenu Otwocka.

Termin: 24 lutego 2022 r. w godzinach 10.00 – 12.00.

Temat szkolenia: Praca z rodziną w profilaktyce uzależnień.

Prowadzący: Mateusz Szydlik
mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii  uzależnień, w procesie szkolenia – Szkoły Psychoterapii Rodzin w Krakowie, ukończone szkolenie trenerskie w zakresie warsztatu psychologicznego. W latach 2016-2020 terapeuta w Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku. Doświadczenie zawodowe to 10 lat pracy pedagogicznej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Miejsce szkolenia: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Poniatowskiego 10, Otwock, sala A9 (parter).

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do  21 lutego 2022 r.:
– mailowo: fundacja@konstruktywny.eu
– telefonicznie: 22 779 70 98 (w godz. 12.00 – 19.00),