STREETWORKING

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku realizuje projekt
STREETWORKING – PRACA NA ULICY Z OSOBAMI BEZDOMNYMI

Jeśli wiesz o osobach żyjących na ulicy, w pustostanach, altanach
– skontaktuj się z nami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku
Otwock, ul. Sosnowa 4
Tel: 22 779 36 32

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju jako partner w projekcie
świadczy dla osób bezdomnych pomoc psychologa i specjalisty terapii uzależnień.
Otwock, ul. Czaplickiego 7
Tel: 22 779 70 98