Rekrutacja na szkolenie „EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH”.

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym  szkoleniu „EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH”.

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży – m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób. W JEDNEJ GRUPIE WARSZTATOWEJ MOŻE BYĆ TYLKO JEDNA OSOBA Z TEGO SAMEGO MIEJSCA PRACY!

Miejsce szkolenia:
1. warsztaty, wykłady – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa.
2. staż (forma hybrydowa – uzależniona od sytuacji epidemicznej): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 lub zdalnie za pośrednictwem komunikatora zoom.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione pełne wyżywienie i noclegi.

Terminy zjazdów:
I sesja 19-20-21.08.21r.
II sesja 23-24-25.09.21r.
III sesja 29-30.10.21r.
IV sesja 26-27.11.21r.

Godziny szkolenia:
sesje 3-dniowe:
I dzień 10.00-19.00
II dzień 9.00-19.00
III dzień 9.00-18.30
sesje 2-dniowe:
I dzień 10.00-19.00
II dzień 9.00-18.30

Warunki ukończenie szkolenia
Wymogiem ukończenia szkolenia będzie frekwencja na poziomie co najmniej 90%, pozytywne zaliczenie testu wiedzy, realizacja zadania praktycznego podczas warsztatów i przedstawienie własnej pracy profilaktycznej podczas superwizji. Osoby spełniające te wymogi otrzymają certyfikat „Edukatora Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – potwierdzającego podstawowe kompetencje w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych co będzie równoznaczne z rekomendacjami udzielonymi w obszarze podstawowej gotowości do pracy w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych. W sytuacji, kiedy uczestnik nie zaliczy wymogów szkoleniowych – otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i jego wymiarze.

Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/FRm9yW9us1FpdMeY7

Program i harmonogram

EPUB KBdsPN Program i harmonogram_II szkolenie.

Szczegółowe informacje

Edyta Borkowska
Koordynator
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
www.konstruktywny.eu
22 779 70 98 (w godz. 12.00-19.00)
695 920 709