Rekrutacja na II szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu   pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”.

Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz.,
Program szkolenia:
– 20 godz. trening psychologiczny;
– 10 godz. wykłady;
– 40 godz. warsztaty;
– 20 godz. warsztaty (staż),
– 10 godz. superwizji własnej pracy profilaktycznej.

Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Terminy drugiego szkolenia:
I sesja zajęć 25-26-27.05.22r.

II sesja zajęć 9-10.06.22r.

III sesja zajęć 29-30.06-1.07.22r.

IV sesja zajęć 14-15.07.22r.

Miejsce szkolenia:

Realizacja treningów, wykładów i warsztatów oraz noclegi i wyżywienie:
– Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.
– Dom Terapii ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa.
Realizacja warsztatu (stażu): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12). Dojazd z Warszawy: SKM S1, koleje mazowieckie, autobus nr 702 oraz – Mini Bus

Zgłoszenia udziału w szkoleniu
Formularz zgłoszeniowy na stronie Fundacji: www.konstruktywny.eu

Program i zasady uczestnictwa

Szczegółowe informacje:
Biuro realizacji szkoleń – tel. 666 320 384, 22 779 70 98
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu