Rekrutacja do projektu Rozwój bez nawyków

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
zaprasza młodzież i rodziców do udziału w bezpłatnym projekcie

,,Rozwój bez nawyków”

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat, która ma trudności z  używaniem nowoczesnych urządzeń i technologii (np. komputery, tablety, telefony komórkowe, Internet) oraz rodziców / członków rodzin

 

Co oferujemy?

  • warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży,
  • warsztaty umiejętności psychospołecznych i wychowawczych dla rodziców i członków rodzin,
  • warsztaty teatralne dla młodzieży – przygotowanie przedstawienia profilaktycznego ,,Rozwój bez nawyków”,
  • poradnictwo rodzinne,
  • interwencje kryzysowe.

Szczegółowe informacje:
Placówka Profilaktyczna
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Czaplickiego 7, 05-400 Otwock
Tel. 22 779 70 98 (w godz. 12.00 – 19.00)