Projekt profilaktyczny „Święta”

11 grudnia 2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbył się projekt profilaktyczny pt. „Święta” przygotowany przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju.

Wydarzenie rozpoczęło się przedstawieniem działalności Fundacji w obszarze profilaktyki uzależnień na terenie Otwocka przez Prezesa Zarządu Fundacji – Zbigniewa Michalczyka.  Wolontariusze Fundacji zaprezentowali przedstawienie teatralne „Iluzja Świąt” oraz przybliżyli gościom swoją działalność w Fundacji. Kolejnym punktem programu było przedstawienie teatralne „Romeo i …” przygotowane przez uczestników projektu „Rozwój bez nawyków”. Zostały ogłoszone wyniki konkursu na kartkę świąteczną zorganizowanego przez Fundację. Część oficjalna zakończyła się akcentem wokalno-literackim w wykonaniu wolontariuszy. Na zakończenie na gości czekał poczęstunek.
Projekt Profilaktyczny objęty był honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Otwocka – Pana Jarosława Margielskiego.

A wśród gości obecni byli: Pan Cezary Łukaszewski – Starosta Otwocki, Pan Marcin Michał Kraśniewski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Pani Magdalena Kośmicka – Matras – Naczelnik Wydziału Promocji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Pan Janusz Stroiński – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Tomasz Osadnik – Kierownik Wydziału Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiciele instytucji pomocowych z terenu Otwocka oraz uczniowie i nauczyciele z otwockich szkół.

Fundacja inicjuje i angażuje się w działania prozdrowotne i profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy współpracy wolontariuszy – projekt „Święta” jest kolejną inicjatywą w tym obszarze.

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju składa podziękowania:
– p. Ewie Musiejko – dyrektorce Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku oraz pracownikom PMDK za współpracę przy organizacji imprezy,
– Restauracji „Soplicówka” w Otwocku, ul. Narutowicza 47 oraz Cukierni, Lodziarni „Babcia Hela” w Józefowie, ul. Piłsudskiego 106 za przekazanie artykułów cukierniczych.