Projekt profilaktyczny „Rozwój bez nawyków” w Teatrze Miejskim w Otwocku

20 grudnia 2018 r. w Amatorskim Teatr Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku odbył się projekt profilaktyczny „Rozwój bez nawyków” przygotowany przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju.

Wydarzenie rozpoczęło się prezentacją poświęconą działalności Fundacji w obszarze profilaktyki uzależnień zaprezentowaną przez Prezesa Zarządu Fundacji – Zbigniewa Michalczyka. Wolontariusze i podopieczni Fundacji przygotowali przedstawienie teatralne „Rozwój bez nawyków”, część oficjalna zakończyła się akcentem wokalno-literackim w wykonaniu wolontariuszy i osób zaprzyjaźnionych z Fundacją. Na gości w foyer teatru czekał poczęstunek.

A wśród gości obecni byli: Pan Jarosław Margielski – Prezydent Otwocka, Pan Tomasz Osadnik – Kierownik Wydziału Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiciele instytucji pomocowych z terenu Otwocka oraz uczniowie i nauczyciele z otwockich szkół.

Fundacja inicjuje i angażuje się w działania prozdrowotne i profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy współpracy wolontariuszy – jedną z inicjatyw był projekt „Rozwój bez nawyków”.

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju składa podziękowania:
– p. Sebastianowi Rakowskiemu – p.o. dyrektora Otwockiego Centrum Kultury oraz pracownikom OCK  za współpracę przy organizacji imprezy,
– Restauracji „Soplicówka” w Otwocku, ul. Narutowicza 47 oraz Cukierni, Lodziarni „Babcia Hela” w Józefowie, ul.Piłsudskiego 106 za przekazanie artykułów cukierniczych.