Projekt plastyczny „lepienie bałwanków”

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na projekt plastyczny
„lepienie bałwanków”