Dialog Motywujący w profilaktyce uzależnień

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym Szkoleniu Dialog Motywujący w profilaktyce uzależnień.

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na zlecenie Miasta Siedlce.
Miejsce szkolenia: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, ul. Sokołowska 37.

Szkolenie kierowane jest do pracowników oświatowych i instytucji pomocowych z Siedlec – nauczycieli, pedagogów, specjalistów, MKRPA, pracowników socjalnych, policji.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w obszarze profilaktyki uzależnień z terenu Siedlec.

Liczba godzin szkolenia – 20.
Grupa szkoleniowa max 15 osób.
Termin szkolenia:
I dzień – 20 kwietnia 2023 r. w godz. 9.30 – 16. 30
prowadząca Urszula Grodzka – mgr resocjalizacji, certyfikowany terapeuta dialogu motywującego, socjoterapeuta
II dzień – 21 kwietnia 2023 r. w godz. 9.30 – 16. 30
prowadzący Zbigniew Michalczyk – mgr psychologii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie:

https://forms.gle/F8yBSjZ3tvV6p1dz8