Bezpłatne Szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży
Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na zlecenie Miasta Siedlce.
Głównym celem szkolenia jest kontynuacja podnoszenia kompetencji i podniesienie wiedzy osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień z terenu Siedlec.

 

Miejsce szkolenia:

1. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, ul. Sokołowska 37

2. Ośrodek Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku ul. Kochanowskiego 27/19
3. Dom Terapii w Warszawie ul. Kąkolowa 6

Grupa szkoleniowa max 15 osób.
Liczba godzin szkolenia – 100.
liczba godzi superwizji – 21.

 

Harmonogram:

I. 9-10.03.23 r. czwartek-piątek 9.30-17.30 – trening psychologiczny

miejsce: Dom Terapii ul. Kąkolowa 6 Warszawa – Wawer

realizacja: Zbyszek Michalczyk

I. 16.03.23 r. czwartek 9.30-17.30 – wykłady
miejsce: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, ul. Sokołowska 37
realizacja: Zbyszek Michalczyk

III. 27-28.03.23 r. poniedziałek-wtorek 9.30-17.30

Warsztat 1: Diagnoza i kwalifikacja do dalszego postępowania

Warsztat 2: Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień,
miejsce: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, ul. Sokołowska 37
realizacja: Maria Tatarska

IV. 17-18.04.23 r. poniedziałek-wtorek 9.30-17.30

Warsztat 3: Praca z grupą
Warsztat 4: Praca z rodziną dziecka zagrożonego uzależnieniem

miejsce: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, ul. Sokołowska 37
realizacja: Maria Tatarska

V. 10-11.05.23 r. środa-czwartek 9.30-17.30 – staż w Ośrodku

miejsce: Ośrodek Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku ul. Kochanowskiego 27/19

realizacja: Monika Chrupek

VI. 12.05.23 r. piątek 9.30-17.30 – wykłady, test wiedzy i zakończenie
miejsce: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, ul. Sokołowska 37

realizacja: Zbyszek Michalczyk
Terminy superwizji zostaną podane podczas szkolenia.

Realizatorzy:
1. Maria Tatarska – mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, trener, superwizor.
2. Monika Chrupek – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoteraputa.
3. Zbyszek Michalczyk – mgr psychologii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor.

Warunki kwalifikacji i uczestnictwa w szkoleniu 100 godz. + 21 godz. superwizji:
– obecność na zajęciach min. 90% (100godz. + 21 godz. superwizji = 121 godz.),
– przyjazdy na zajęcia (trening psychologiczny) Dom Terapii Warszawa-Wawer,
– przyjazdy na zajęcia (staż w Ośrodku) Ośrodek w Otwocku,
– aktualna praca z młodzieżą w obszarze profilaktyki lub terapii uzależnień,
– prezentacja własnej pracy indywidualnej lub grupowej z młodzieżą lub rodziną (nagrania spotkań lub transkrypcja) na spotkaniach superwizji (październik-grudzień 2023r., 3 spotkania każde po 7 godz. dyd.).

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie:

Kontakt: 572 635 591